Kraj

Sąd Najwyższy o projekcie PiS: Niepokój budzi kierunek zmian i ich zgodność z konstytucją

Sąd Najwyższy zajął stanowisko ws. projektu PiS o zmianach w tej instytucji. Sąd Najwyższy zajął stanowisko ws. projektu PiS o zmianach w tej instytucji. Dennis Skley / Flickr CC by 2.0
Zastrzeżenia, zdaniem SN, wzbudza też sposób procedowania nad tym projektem tzw. szybką ścieżką.

12 lipca br. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 1727). Treść zaprezentowanego projektu nie była wcześniej konsultowana z Sądem Najwyższym i wymaga pogłębionej analizy.

Po jego wstępnej lekturze należy jednak stwierdzić, że w ocenie Sądu Najwyższego budzi niepokój kierunek zmian, jak i ich zgodność z konstytucją.

Poważne zastrzeżenia, zdaniem Sądu Najwyższego, wzbudza także sposób procedowania nad tym projektem tzw. szybką ścieżką, tj. wniesienie go jako projektu poselskiego, który nie podlega konsultacjom.

W najbliższym czasie projekt ustawy będzie poddany badaniu w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, a wnioski płynące z tej analizy zostaną przedstawione w opinii. Uwagi Sądu Najwyższego zostaną przekazane Kancelarii Sejmu RP oraz opublikowane w serwisie internetowym SN.

Sąd Najwyższy wyraża nadzieję, że nad projektem tak poważnej ustawy o charakterze ustrojowym przeprowadzona zostanie merytoryczna dyskusja, w trakcie której rozważone zostaną uwagi zawarte w stanowisku Sądu Najwyższego.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podjęła decyzję o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na dzień 27 lipca br. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie przedmiotowy projekt ustawy.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Klasyki Polityki

Zimna woda zdrowia doda

Pierwszy raz mors wchodzi do zimnej wody z ciekawości, drugi – na przekór sobie, a trzeci – z przyzwyczajenia.

Agnieszka Kulawiak
12.03.2019
Reklama