Kraj

KRS o kampanii billboardowej: Nieprawdziwe i tendencyjnie przedstawione informacje

KRS o kampanii billboardowej: Nieprawdziwe i tendencyjnie przedstawione informacje

KRS o kampanii medialnej Polskiej Fundacji Narodowej przeciwko sądom KRS o kampanii medialnej Polskiej Fundacji Narodowej przeciwko sądom Joe Gratz Follow / Flickr CC by 2.0
W opublikowanym w czwartek oświadczeniu Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że kampania powinna być finansowana ze środków publicznych.

Treść oświadczenia Krajowej Rady Sądownictwa:

Krajowa Rada Sądownictwa stanowczo protestuje przeciwko sposobowi prowadzenia kampanii medialnej, mającej uzasadniać zmiany w sądownictwie, którą organizuje Polska Fundacja Narodowa, finansowana ze środków spółek Skarbu Państwa.

W ocenie Rady kampania ta, dyskredytująca sądy w oczach obywateli, nie powinna być finansowana – choćby pośrednio – ze środków publicznych. Zestawienie nieprawdziwych lub tendencyjnie przedstawionych informacji nie służy budowaniu autorytetu państwa i wizerunku Polski.

Rada apeluje, aby w najlepiej pojmowanym interesie Rzeczypospolitej w ramach polityki informacyjnej debata o reformie wymiaru sprawiedliwości opierała się na rzetelnym przedstawieniu problemów, które dotyczą sądownictwa, nie zaś na zmanipulowanym bądź wprost kłamliwym przekazie.

Reklama

Czytaj także

Ja My Oni

Jak być empatycznym i jednocześnie pozostać szefem

Dlaczego dobry szef powinien być inteligentny emocjonalnie.

Katarzyna Czarnecka
14.05.2019
Reklama