Kraj

Krakowscy sędziowie przeciw Ziobrze. Z wyjątkiem dwóch nowych prezesów

Sędziowie zwracają się też do Andrzeja Dudy z apelem o wycofanie ustaw o SN i KRS z parlamentu. Sędziowie zwracają się też do Andrzeja Dudy z apelem o wycofanie ustaw o SN i KRS z parlamentu. PantherMedia
Sędziowie z Krakowa podjęli uchwały przeciw odwołaniu prezesów tamtejszych sądów i zmianom w sądownictwie. Ale nie wszyscy sędziowie mogli poprzeć te uchwały.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i dwóch Sądów Rejonowych (Kraków Śródmieście i w Myślenicach) przyjęli w poniedziałek uchwały, w których protestują przeciw odwołaniu prezesów krakowskich sądów. Krytykują też projekty ustaw o KRS i SN, którymi właśnie zajmuje się Sejm. W zgromadzeniu wzięło udział stu sędziów. Przeciwko uchwałom były tylko pojedyncze głosy.

Jak dowiaduje się POLITYKA, sędziowie krakowskich sądów rejonowych dla Podgórza i Nowej Huty też chcieli uczestniczyć w tym zebraniu i poprzeć uchwały. Możliwość tę zablokowali im nowo powołani przez Zbigniewa Ziobrę prezesi. Chodzi o prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza sędzię Irenę Bochniak i prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty – sędziego Bartłomieja Migdę. – Sędziowie tych sądów zebrali odpowiednią liczbę podpisów na wnioskach, występując do swoich nowych prezesów o zwołanie w poniedziałek ich zebrań, tak żeby mogli podjąć uchwały o przystąpieniu do obrad podczas zebrania razem z sędziami innych krakowskich sądów. Prezesi nie zgodzili się na to – mówi nam jeden z sędziów.

Dodaje, że „dobrozmianowy” prezes Bartłomiej Migda posunął się nawet do tego, że odwołał zwołane już zebranie. W efekcie tych działań swoich nowych prezesów sędziowie sądów na Podgórzu i Nowej Huty uczestniczyli w połączonym zebraniu sędziów krakowskich, ale tylko jako publiczność, bez prawa głosu i głosowania. – Moralnie byli z nami – słyszymy.

Ważne uchwały krakowskich sędziów

W zeszłym tygodniu Zbigniew Ziobro odwołał trzech prezesów krakowskich sądów, w tym prezesa sądu okręgowego, oraz siedmiu dyrektorów sądów z okręgu krakowskiego. Minister wyjaśniał, że miało to związek m.in. z podejrzeniami korupcyjnymi i zatrzymaniami CBA.

Czy rzeczywiście? Trzy dni przed rozprawą apelacyjną, która miała się odbyć przed krakowskim sądem, a w której stroną jest rodzina Ziobry i on sam (oskarżają lekarzy o to, że przez ich zaniedbania ponad 11 lat w szpitalu zmarł ojciec ministra sprawiedliwości), minister odwołał prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beatę Morawiec. Dymisję otrzymała w trakcie urlopu wypoczynkowego. Resort Ziobry przekonuje, że jej odwołanie wiąże się m.in. z zatrzymaniem dyrektora sądu. Ale dyrektor ten podlega dyrektorowi sądu apelacyjnego, a on bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości. Morawiec miała więc bardzo ograniczony wpływ na to, co robi dyrektor.

Krakowscy sędziowie nie godzą się na te praktyki i przyjęli kilka odrębnych uchwał. W pierwszej wyrazili „stanowczy sprzeciw wobec decyzji ministra sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach”.

Piszą, że decyzje te nie zawierają uzasadnienia i nie są podyktowane żadnymi przesłankami natury merytorycznej. Zwracają uwagę, że „nieuczciwe jest także powiązanie decyzji o odwołaniu prezesów z zatrzymaniem dyrektorów sądów, w sytuacji gdy prezes sądu nie był uprawniony do sprawowania nadzoru administracyjnego nad dyrektorem, który w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa podlegał ministrowi sprawiedliwości”.

W związku z decyzją ministra, która – według sędziów – wpisuje się w niekonstytucyjne działania, zmierzające do podporządkowania sądów władzy wykonawczej, apelują do wszystkich sędziów „o nieprzyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w ten sposób stanowisk oraz o rezygnację przez te osoby, które takie stanowiska objęły”. Stwierdzają ponadto, że obejmowanie stanowisk po odwołanych prezesach i wiceprezesach sądów „niegodne jest sędziego”.

Sędziowie przeciwko podporządkowywaniu sądownictwa politykom

W drugiej uchwale sędziowie stwierdzili, że „podejmowane do tej pory przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działania wobec wymiaru sprawiedliwości prowadzą do jego destabilizacji, a przede wszystkim do odebrania mu niezależności, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu”. Zdaniem sędziów przyjęcie procedowanych w Sejmie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej: „będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli, w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem”.

Sędziowie zwracają się też do Andrzeja Dudy z apelem o wycofanie ustaw z parlamentu, a w razie ich uchwalenia – o weto.

W trzeciej uchwale sędziowie zwrócili się do wszystkich sędziów o rozważenie możliwości odczytywania przed rozprawami (lub po ich zakończeniu) następującego oświadczenia: „My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom. Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej”.

Sędziowie uczestniczący w poniedziałkowym zebraniu ustalili, że powyższym oświadczeniem oplakatują też budynek sądu.

Więcej na ten temat
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Społeczeństwo

Problemy psychiczne dzieci i rodzicielskie zaniedbania

Dr hab. Małgorzata Święcicka: O problemach psychicznych dzieci i rozmaitych „psychologicznych modach”, rodzicielskich zaniedbaniach i lękach na wyrost.

Joanna Cieśla
16.08.2019
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną