Kraj

Ekolodzy ostrzegają: Chcą wywozić drzewa z rezerwatów Puszczy Białowieskiej

Greenpace / Facebook
Publikujemy oświadczenie organizacji zaniepokojonych projektami zarządzeń, których przyjęcie prowadzić będzie do dalszej dewastacji Puszczy.

Na jutrzejszym posiedzeniu Regionalna Rada Ochrony Przyrody głosować będzie nad zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, które pozwalają na wjazd ciężkiego sprzętu, służącego wywożeniu drzew, do rezerwatów Puszczy Białowieskiej. Projekty zarządzeń sugerują wycinkę i wywożenie wyciętych drzew z rezerwatów. To bardzo niebezpieczny krok w kierunku dalszej dewastacji najcenniejszych fragmentów Puszczy. Organizacje pozarządowe stanowczo protestują przeciwko projektowanym zarządzeniom.

W uzasadnieniu zarządzeń czytamy, że w rezerwatach konieczne jest wycinanie drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wprawdzie drzewa takie powinny pozostać na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu, jednak – zdaniem autorów projektu – musi istnieć „możliwość wywiezienia i zagospodarowania drewna, które po ścince znalazłoby się w obrębie szlaków”. Projekt zakłada więc otwarcie dla ciężarówek kilkunastu szlaków przebiegających przez rezerwaty Puszczy Białowieskiej oraz daje zielone światło dla wycinania tam drzew, co do tej pory nie miało tam miejsca. Udostępnienie ma być ciągłe i dla nieograniczonej liczby podmiotów.

Organizacje pozarządowe Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF jednoznacznie negatywnie oceniają projekty zarządzeń. Jest to kolejny przykład na karygodne nadużywanie „względów bezpieczeństwa” jako przykrywki dla działań prowadzących do dalszej dewastacji Puszczy. Organizacje przypominają, że Trybunał Sprawiedliwości UE w listopadzie uściślił, że względy bezpieczeństwa mogą być stosowane tylko w odniesieniu do drzew rosnących przy głównych drogach i infrastrukturze przy zaistnieniu bezwzględnej konieczności. Wycinka wzdłuż leśnych szlaków na terenie rezerwatów oznacza ryzyko nałożenia kar – minimalnie 100 000 euro dziennie.

Jeśli zarządzenia zostanie przyjęte, na terenie najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Puszczy pojawią się pilarze i ogromne ciężarówki. Martwe drzewo ponownie będzie wydzierane puszczańskiemu ekosystemowi i „zagospodarowywane”. Dodatkowo samochody będą rozjeżdżać glebę, niszczyć mniejsze drzewa i krzewy oraz płoszyć zwierzęta. O tym, jak destrukcyjne dla puszczańskiej przyrody jest „dbanie o względy bezpieczeństwa” mogliśmy przekonać się w mijającym roku, kiedy harwesterami zniszczono setki hektarów lasów o charakterze naturalnym. Projekty rozporządzeń oznaczają, że dewastacja nie zatrzyma się na granicach rezerwatów. Usuwanie drzew z rezerwatów zaostrzałoby dodatkowo konflikt z Unią Europejską oraz Sekretariatem UNESCO.

Organizacje pozarządowe oczekują, że podlaska Rada Ochrony Przyrody w całości odrzuci projekty rozporządzeń i realnie stanie na straży przyrody i rezerwatów Puszczy Białowieskiej.

Dzika Polska
Greenmind
Greenpeace Polska
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
WWF Polska

Z kolei organizacja Obóz Dla Puszczy apeluje o podpisy pod petycją „Nie dla wycinki w rezerwatach Puszczy Białowieskiej”: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_wycinki_w_rezerwatach_puszczy_biaowieskiej#form

Reklama

Czytaj także

Żyjmy Lepiej

Dziesięć tysięcy kroków

Chodźmy chodzić, maszerować z kijami i biegać. Plan minimum to dziesięć tysięcy kroków dziennie. Można też zwiększyć obroty, ale trzeba to robić z głową.

Marcin Piątek
28.07.2020
Reklama