Artykuł sponsorowany

Projekty Współpracy Europejskiej – szansa na zdobycie do 2 mln euro na działania kulturalne
Do 7 października 2015 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ponadnarodowych działań kulturalnych i kreatywnych w ramach obszaru Projekty Współpracy Europejskiej – jednego z obszarów Programu Kreatywna Europa. W najbliższym naborze na realizację najciekawszych projektów promujących europejską kulturę zostanie przeznaczonych 35 mln euro.
Materiały promocyjne

Projekt AKTYWATOR realizowany przez poznańską Fundację VOX Artis. Cel: adaptacja nieużywanej przestrzeni miejskiej oraz realizacja działań kulturalnych i kreatywnych. Wysokość dofinansowania - 194 964,91 euro.
Archiwum KontenerART/Materiały promocyjne

Projekt AKTYWATOR realizowany przez poznańską Fundację VOX Artis. Cel: adaptacja nieużywanej przestrzeni miejskiej oraz realizacja działań kulturalnych i kreatywnych. Wysokość dofinansowania - 194 964,91 euro.

Projekt CORNERS realizowany przez gdański IKM. Cel: międzynarodowa współpraca artystów i badaczy kultury prowadząca do tworzenia prac i działań ponad geograficznymi, politycznymi czy ekonomicznymi podziałami. Wysokość dofinansowania – 1 283 001,82 euro.
Corners of Europe/Flickr CC BY SA

Projekt CORNERS realizowany przez gdański IKM. Cel: międzynarodowa współpraca artystów i badaczy kultury prowadząca do tworzenia prac i działań ponad geograficznymi, politycznymi czy ekonomicznymi podziałami. Wysokość dofinansowania – 1 283 001,82 euro.

Projekt SMALL SIZE - PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS realizowany przez poznańskie Centrum Sztuki Dziecka. Projekt łączy najmłodsze dzieci, ich opiekunów oraz twórców we wspólnym odkrywaniu sztuki. Wysokość dofinansowania – 1 995 000,00 euro.
Piotr Bedliński/Materiały promocyjne

Projekt SMALL SIZE - PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS realizowany przez poznańskie Centrum Sztuki Dziecka. Projekt łączy najmłodsze dzieci, ich opiekunów oraz twórców we wspólnym odkrywaniu sztuki. Wysokość dofinansowania – 1 995 000,00 euro.

Projekt TAKE OVER realizowany przez łódzki Teatr Chorea. Myślą przewodnią projektu jest audience development, czyli współpraca organizacji ze swoimi odbiorcami. Wysokość dofinansowania – 200 000,00 euro.
Paweł Klepacz/Materiały promocyjne

Projekt TAKE OVER realizowany przez łódzki Teatr Chorea. Myślą przewodnią projektu jest audience development, czyli współpraca organizacji ze swoimi odbiorcami. Wysokość dofinansowania – 200 000,00 euro.

Projekt THE SOUND OF CULTURE - THE CULTURE OF SOUND realizowany przez warszawskie CSW Zamek Ujazdowski to europejska sieć rezydencji artystycznych skupiona wokół tematyki dźwięku. Wysokość dofinansowania – 199 691,98 euro.
Bartosz Górka/CSW Zamek Ujazdowski/Materiały promocyjne

Projekt THE SOUND OF CULTURE - THE CULTURE OF SOUND realizowany przez warszawskie CSW Zamek Ujazdowski to europejska sieć rezydencji artystycznych skupiona wokół tematyki dźwięku. Wysokość dofinansowania – 199 691,98 euro.

Program Kreatywna Europa jest programem unijnym oferującym wsparcie finansowe dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnego. Zaplanowany jest na lata 2014 - 2020, a jego celem jest wspieranie międzynarodowych projektów, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa oraz podnoszenia konkurencyjności tych sektorów. Budżet wynosi prawie 1,5 mld euro, które na przestrzeni siedmiu lat obowiązywania Programu przeznaczone będą na realizację przedsięwzięć zwiększających cyrkulację dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni, wzmacniających zdolność finansową małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji oraz na promocję międzynarodowej współpracy politycznej, która wspomóc ma rozwój polityki medialnej, innowacji, budowania widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Projekty Współpracy Europejskiej to jeden z czterech obszarów komponentu Kultura będącego częścią Programu Kreatywna Europa (wraz z komponentem MEDIA i częścią międzysektorową). Pozostałe trzy obszary skupiają się na działaniach podnoszących kompetencje osób działających w sektorze kultury i kreatywnym oraz służących wymianie dobrych praktyk (Sieci Europejskie), zwiększających rozpoznawalność europejskich artystów i twórców (Platformy Europejskie) oraz na promocji literatury europejskiej poprzez dofinansowanie tłumaczeń książek (Tłumaczenia Literackie).  

Wspomniany wcześniej obszar cieszy się największym zainteresowaniem wśród europejskich instytucji i organizacji wnioskujących o dofinansowanie, gdyż spektrum działań, które mogą być w jego ramach realizowane, jest niezwykle obszerne. Wymienić tu można koncerty, festiwale, spektakle, wystawy, warsztaty, spotkania, rezydencje artystyczne i pobyty, wymiany uczestników, sesje szkoleniowe, tworzenie prac artystycznych, inicjatywy mające na celu interakcję z lokalnymi społecznościami, wydarzenia rotacyjne, wymiany dzieł sztuki itp. Kluczową kwestią przy tworzeniu koncepcji przedsięwzięcia powinno być uwzględnienie celów i priorytetów obszaru , które co roku ulegają nieznacznej modyfikacji, będącej wynikiem wnikliwej analizy stanu potrzeb sektora kultury i kreatywnego. Wsparcie zostanie udzielone w pierwszej kolejności projektom wyróżniającym się przemyślaną i precyzyjnie skonstruowaną strategią oraz szczegółowym opisem realizacji co najmniej jednego z poniższych priorytetów:

a) mobilność transnarodowa (dotyczy zarówno artystów i osób zawodowo związanych z kulturą, jak i obiegu dzieł kultury i pracy twórczej, które służyć mają promocji wymiany kulturowej i pobudzaniu dialogu międzykulturowego)

b) rozwój publiczności (zakłada budowanie trwałych relacji między twórcami kultury, a odbiorcami, poprzez ich realne zaangażowanie w realizowane zadanie, współpracę „z” publicznością, a nie „dla” niej)

c) budowanie potencjału:

1) cyfryzacja,

2) nowe modele biznesowe,

3) szkolenie i kształcenie (skupia się na podnoszeniu kompetencji osób zawodowo związanych z kulturą i zwiększaniu ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez dostosowywanie sektora kultury do nowych technologii, cyfryzacji czy testowanie innowacyjnych modeli zarządzania).

Powyższe założenia merytoryczne wskazują istotne dla międzynarodowej integracji aspekty europejskiej polityki kulturalnej. Wytyczają jedynie granice tematyczne obszaru, dając dużą swobodę w kwestii realizacji i formy wydarzeń.

Priorytetem Komisji Europejskiej, odpowiedzialnej za wdrożenie Programu, jest zachęcenie do nawiązywanie i wzmocnienia współpracy kulturalnej między państwami członkowskimi oraz krajami będącymi na drodze do przystąpienia do UE lub tymi, z którymi podpisano odpowiednie porozumienia. W celu ułatwienia znalezienia partnerów, Creative Europe Desk Polska na swojej stronie internetowej umieszcza informacje o zagranicznych instytucjach i organizacjach poszukujących partnerów do projektu.

Polskie instytucje i organizacje od dwóch lat z powodzeniem współtworzą przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie z komponentu Kultura. Obecnie realizowane są 32 projekty, w których w roli lidera lub partnera występują polscy beneficjenci. Jednym z najciekawszych działań, które warto podać jako przykład dobrych praktyk, jest interdyscyplinarny projekt „Aktywator – kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury”. Jego celem jest adaptacja pustej, nieużywanej przestrzeni publicznej tak, aby mogli z niej korzystać mieszkańcy miasta i aby stała się ona nowym miejscem kultury. Poza wieloma działaniami aktywizującymi miejską przestrzeń, jak warsztaty, koncerty i wystawy, projekt inspiruje do podejmowanie działań kreatywnych. Poznańska fundacja VOX Artis wraz z partnerami ze Słowacji i Niemiec, dzięki wsparciu Programu Kreatywna Europa zdobyła ponad 194 tys. euro.

Zachęcamy do odwiedzenia polskiej strony Programu Kreatywna Europa, na której znajdą Państwo szczegóły dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania.

Podstawowe kryteria formalne przedstawia poniższa tabela:

Projekty Współpracy Europejskiej

Kategoria 1 – Projekty na mniejszą skalę

Kategoria 2 – Projekty na większą skalę

Min. 3 organizacje (lider + 2 partnerów)
z 3 różnych krajów

Min. 6 organizacji (lider + 5 partnerów)
z 6 różnych krajów

Maks. kwota dofinansowania200 tys. €
(= maks. 60% kwalifikowanego budżetu)

Maks. kwota dofinansowania – 2 mln €
(= maks. 50% kwalifikowanego budżetu)

Maks. czas trwania projektu: 48 miesięcy

Wnioskodawcy: instytucje i organizacje (prywatne i publiczne) aktywnie działające w sektorze kultury i kreatywnym, posiadające osobowość prawną od min. 2 lat

Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Mołdawia, Gruzja i Turcja

 

Opis: Kryteria formalne obszaru Projekty Współpracy Europejskiej

Aktualności, komentarze

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną