Kultura

Jarosław Marek Rymkiewicz: Wieszcz

Romantyczny piewca narodowych wartości

Jarosław Marek Rymkiewicz Jarosław Marek Rymkiewicz Włodzimierz Wasyluk / Reporter
Opisał podział na dwie Polski, a jego eseje historyczne były ostatnio odczytywane jako wezwanie do odnowienia romantycznej, rewolucyjnej, szalonej wizji.

Rzadko się zdarza, żeby pisarz doczekał się spełnienia swojej wizji jeszcze za życia. Jarosław Marek Rymkiewicz w czterech znakomitych literacko tomach opowieści o polskiej historii – „Wieszanie”, „Kinderszenen”, „Samuel Zborowski” i „Reytan. Upadek Polski” – nie tylko interpretował przeszłość, ale i tworzył możliwą wizję przyszłości Polski. Wielokrotnie przywoływał mickiewiczowski podział na dwie Polski: ludzi „rozsądnych”, „Europejczyków”, którzy chcą, żeby Polska przestała istnieć, roztopiła się, oraz Polskę „szaleńców” i „barbarzyńców”, którzy chcą, żeby istniała.

Polityka 1/2.2016 (3041) z dnia 27.12.2015; Kultura; s. 134
Oryginalny tytuł tekstu: "Jarosław Marek Rymkiewicz: Wieszcz"

Czytaj także

Nauka

Skąd dramatyczne wahania liczby infekcji covid-19?

Czym tłumaczyć gwałtowny spadek raportowanych zakażeń koronawirusem? Rozmawiamy z dr. Franciszkiem Rakowskim z ICM, który modeluje przebieg pandemii od samego jej początku.

Karol Jałochowski
26.11.2020