Kultura

Jarosław Marek Rymkiewicz: Wieszcz

Romantyczny piewca narodowych wartości

Jarosław Marek Rymkiewicz Jarosław Marek Rymkiewicz Włodzimierz Wasyluk / Reporter
Opisał podział na dwie Polski, a jego eseje historyczne były ostatnio odczytywane jako wezwanie do odnowienia romantycznej, rewolucyjnej, szalonej wizji.

Rzadko się zdarza, żeby pisarz doczekał się spełnienia swojej wizji jeszcze za życia. Jarosław Marek Rymkiewicz w czterech znakomitych literacko tomach opowieści o polskiej historii – „Wieszanie”, „Kinderszenen”, „Samuel Zborowski” i „Reytan. Upadek Polski” – nie tylko interpretował przeszłość, ale i tworzył możliwą wizję przyszłości Polski. Wielokrotnie przywoływał mickiewiczowski podział na dwie Polski: ludzi „rozsądnych”, „Europejczyków”, którzy chcą, żeby Polska przestała istnieć, roztopiła się, oraz Polskę „szaleńców” i „barbarzyńców”, którzy chcą, żeby istniała.

Polityka 1/2.2016 (3041) z dnia 27.12.2015; Kultura; s. 134
Oryginalny tytuł tekstu: "Jarosław Marek Rymkiewicz: Wieszcz"

Czytaj także

Kraj

Jedni śpiewali – drudzy donosili

Jak powiedział pewien przyjaciel poety, „Mamy przed sobą dwa oblicza tej samej Rosji, jedno tworzy i śpiewa, drugie buduje i donosi”.

Daniel Passent
19.01.2021