Regulamin konkursu zorganizowanego z okazji 10. edycji BMW Jazz Club

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs POLITYKI w związku z 10. edycją BMW Jazz Club, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez tygodnika POLITYKA, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6, zwaną dalej POLITYKĄ.
2. Konkurs rozpoczyna się 26.11.2015 roku i trwa do 2.12.2015 roku (do godz. 24.00).
3. W Konkursie przyznanych zostanie 10 zestawów płyt. Każdy zestaw będzie się składał z dwóch albumów: „In My Solitude” Branforda Marsalisa oraz „ID” Anny Marii Jopek.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników POLITYKI oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
5. Pytanie konkursowe zostanie zamieszczone tutaj

ZASADY KONKURSU

6. Żeby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na zadane przez organizatorów pytanie.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a. wejść na stronę http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1642043,1,branford-marsalis-anna-maria-jopek-i-goscie-w-jubileuszowej-odslonie-bmw-jazz-club.read.
b. wysłać odpowiedź na pytanie na adres internet@polityka.pl – pisząc w temacie „Konkurs BMW Jazz Club”.
8. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jeden zestaw płyt.
9. Zwycięzcy zostaną wylosowani. Informację o wygranej otrzymają na adres e-mail, z którego wysłali odpowiedzi konkursowe.

NAGRODY

10. W puli nagród jest 10 zestawów płyt złożonych z dwóch albumów: Branforda Marsalisa „In My Solitude” oraz „ID” Anny Marii Jopek.
11. Jeśli w podanym terminie (od 26.11.2015 r. do 2.12.2015 r.) mniej niż 5 osób weźmie udział w Konkursie, wówczas nagrodę otrzyma tylko tyle osób, ile prawidłowo odpowiedziało na pytanie.
12. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w kwotach pieniężnych.
14. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

ZASTRZEŻENIA

15. Przez wysłanie odpowiedzi konkursowej uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.
16. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ jako administratora danych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
17. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: POLITYKA Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (dawniej POLITYKA Spółdzielnia Pracy), Warszawa 02-309, przy ul. Słupecka 6.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną