Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. ogłasza przetarg na dzierżawę
Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29 ogłasza przetarg na dzierżawę: Hotelu Górskiego PTTK wraz z Campingiem PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych
Materiały promocyjne

ustrzyki - pttk

Nieruchomość o powierzchni 5,82 ha położona w Ustrzykach Górnych (woj.podkarpackie, Gmina Lutowiska) wraz z zabudowaniami.

Stan prawny: budynki, budowle i urządzenia techniczne – własność PTTK z siedzibą w Warszawie; własność gruntów – Gmina Lutowiska, użytkowanie wieczyste – PTTK z siedzibą w Warszawie, księgi wieczyste KS2E/00035992/8, KS2E/00026983/6 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział KW w Ustrzykach Dolnych.

W skład nieruchomości wchodzą:

1. Budynek hotelowo-gastronomiczny, dysponujący 112 miejscami noclegowymi w bazie całorocznej,
2. Domki campingowe 10 szt., dysponujące 58 miejscami noclegowymi w bazie sezonowej stałej,
3. Pawilony: recepcyjno-noclegowy, sanitarno-noclegowy i gastronomiczno- noclegowy, dysponujące 47 miejscami noclegowymi w bazie sezonowej stałej,
4. Pole namiotowe wraz ze stanowiskami caravaningowymi, dysponujące 194 miejscami w bazie sezonowej,
5. Oczyszczalnia ścieków typu BIOVAC,
6. Budynek Małej Elektrowni Wodnej z urządzeniami.

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody i oczyszczalnię ścieków; ogrzewanie: kotłownia (gaz propan-butan), kolektory słoneczne (hotel i camping), pompy ciepła (hotel).

Czynsz w roku 2015 minimum 670.000 zł netto; deklaracja zaangażowania w 2015 r. w obiekt bezzwrotnych środków w wysokości minimum 250.000zł z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów ppoż.

Informacje na temat obiektów oraz kryteria przetargowe można uzyskać w godzinach od 8.00-14.00 w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem: 13 46 301 23, 602 465 141, 604 177 983. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji i udostępniania dokumentów ze strony Spółki są: Mirosław Dębniak i Bogusława Kamińska.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000 zł. Oferty podpisane przez osoby upoważnione wraz z potwierdzeniem uiszczenia wadium przetargowego należy złożyć w siedzibie spółki lub przesłać na adres: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, w terminie do dnia 29 maja 2015 do godz. 13:00, w zalakowanych kopertach, z dopiskiem na kopercie „PRZETARG HOTEL GÓRSKI PTTK i CAMPING W USTRZYKACH GÓRNYCH". Brak wpłaty zabezpieczenia gotówkowego dyskwalifikuje ofertę. O wynikach przetargu oferenci powiadomieni zostaną w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Wadium przetargowe zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Dla osoby / firmy, która wygra przetarg wadium przetargowe zostanie przeksięgowane na poczet zabezpieczenia umowy dzierżawy.

Nie przystąpienie przez oferenta, którego oferta wygrała konkurs do podpisania umowy upoważnia Organizatora do odstąpienia od zawarcia umowy oraz zatrzymania wpłaconego wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Trendy, komentarze

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną