Nauka

Matematyczni pasjonaci

Archiwum
Chcą kontynuować pracę naukową, prowadzić własne badania i zgłębiać tajniki teorii liczb – takie są najbliższe plany laureatów konkursu „Krok w przyszłość” organizowanego przez Fundację mBanku.
Wojciech WawrówArchiwum prywatne Wojciech Wawrów
Kamil RychlewiczArchiwum prywatne Kamil Rychlewicz
Daniel DanielskiArchiwum prywatne Daniel Danielski
Jakub SkrzeczkowskiArchiwum prywatne Jakub Skrzeczkowski

Celem konkursu, skierowanego do studentów wydziałów matematycznych na uniwersytetach i uczelniach technicznych, jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich i licencjackich. Do czwartej edycji zgłoszono 52 prace. Do ścisłego finału jury, pod przewodnictwem prof. dr hab. Pawła Strzeleckiego, wybrało dziewięć z nich. Ostatecznie nagrodzone zostały cztery prace naukowe (patrz ramka), które promują nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazują nowe kierunki bądź metody badawcze.

Tematy najlepszych prac mają wyraźny związek z głównymi nurtami światowej matematyki, czyli geometrią algebraiczną i jej związkami z teorią liczb, równaniami różniczkowymi i analizą matematyczną oraz probabilistyką i algebrą – przyznał prof. Strzelecki.

Wojciech Wawrów, autor najlepiej ocenionej pracy, napisał ją na koniec licencjatu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie jest magistrantem Uniwersytetu Oksfordzkiego. – Zająłem się geometrią algebraiczną, w której intrygująca jest już sama jej idea. To dziedzina, w której badamy równania i rodziny równań, głównie wielomianowych, na przykład kwadratowych, przy użyciu narzędzi geometrycznych takich jak symetrie – wyjaśnia Wawrów. Za swoją pracę otrzymał nagrodę w wysokości 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO, symbolizującą wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha.

Trzej inni młodzi naukowcy otrzymali wyróżnienia i nagrodę specjalną po 10 tys. zł. Kamil Rychlewicz, obecnie doktorant w Institute of Science and Technology Austria, został uhonorowany za pracę magisterską, którą napisał na Uniwersytecie Warszawskim. Dziś naukowo zajmuje się geometrią algebraiczną, ze szczególnym naciskiem na zastosowania rozmaitości torycznych.

W matematyce ciekawe jest to, że pozwala łączyć wiele, pozornie zupełnie różnych, obiektów pod tą samą nazwą, a abstrakcyjne rozumowania pozwalają zobaczyć związki, których nie widać na pierwszy rzut oka – przekonuje Rychlewicz. Jego zdaniem matematyka jest ścisła, a prawdziwość konkretnych stwierdzeń nie zależy od żadnych wyników eksperymentów, subiektywnych odczuć, sytuacji politycznej – wymaga jedynie intensywnej pracy umysłowej, co czyni ją ciekawym wyzwaniem intelektualnym.

Dla Daniela Danielskiego, doktoranta matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, matematyka umożliwia przebywanie z czystą abstrakcją, która jednocześnie ma korzenie w rzeczywistości. Wyróżniona praca dotyczy problemu z geometrycznej teorii grup – dziedziny, w której bada się grupy przy pomocy metod geometrycznych i topologicznych.

Z kolei Jakuba Skrzeczkowskiego wyróżniono za pracę magisterską z matematycznej analizy modeli opisujących ewolucję populacji w czasie. Pozwala ona na optymalizację zagadnień opisanych przez badane równania. Kontynuując swoją pasję, Skrzeczkowski pisze obecnie doktorat z równań cząstkowych w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Matematyki i Informatyki. Ale nie zawsze matematyka była dla niego tak ważna i pasjonująca. – W szkole w ogóle mnie nie interesowała. Rozważania o figurach i wyrażeniach algebraicznych uważałem za dosyć nudne – wspomina Skrzeczkowski, który dwukrotnie był laureatem olimpiady chemicznej. Dopiero na studiach zobaczył, że podejście do matematyki jest pozbawione nadinterpretacji. Ostatecznie przekonał się do niej podczas rocznego stypendium w Hausdorff Center for Mathematics (HCM) w Bonn. Studiował także na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz na paryskiej Sorbonie.

Wojciech Wawrów także stopniowo przekonywał się do matematyki. – Jeszcze kilka lat temu moje zainteresowania były skupione na fizyce i astronomii. Matematyki uczyłem się po to, by lepiej zrozumieć zasady rządzące wszechświatem. Szybko jednak odkryłem, że jest w niej coś, co mnie bardziej pociąga – swoboda, jaką daje. Choć świat, w którym żyjemy, jest trójwymiarowy, to w matematyce nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy poświęcili się rozważaniom o innych wymiarach, nawet nieskończonych – stwierdził Wawrów.

Młodzi naukowcy poruszają się w świecie matematycznej abstrakcji, ale odkrywanie nowych jej obszarów i łączenie różnych teorii jest dla nich najbardziej pociągające i zachęcające do dalszych analiz i badań.

Materiał Fundacji mBanku opr. Zofia Leśniewska

Laureaci IV edycji konkursu „Krok w przyszłość”

Wojciech Wawrów – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – główna nagroda 20 tys. zł oraz statuetka STEFCIO za pracę licencjacką „Algebraic curves and Jacobian varieties” pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Gajdy.

Kamil Rychlewicz – Uniwersytet Warszawski – wyróżnienie i nagroda 10 tys. zł, za pracę magisterską „Formal sums of lattice points in cones and toric geometry”, której promotorem był dr hab. Andrzej Weber, prof UW.

Daniel Danielski – Uniwersytet Wrocławski – wyróżnienie i nagroda 10 tys. zł za pracę magisterską „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Jacka Świątkowskiego.

Jakub Skrzeczkowski – Uniwersytet Warszawski – nagroda specjalna zarządu Fundacji mBanku 10 tys. zł za pracę magisterską „Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter” pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Gwiazdy.

Polityka 16.2020 (3257) z dnia 14.04.2020; Materiał informacyjno-edukacyjny; s. 53
Reklama

Czytaj także

null
Nauka

Czy istnieją miasta idealne? Nowa Huta warunki spełnia. Warto przyjrzeć się jej bliżej

75-lecie Nowej Huty to okazja do rachunku sumienia dla urbanistów, decydentów i deweloperów. A dla nas – do refleksji, gdzie naprawdę chcielibyśmy mieszkać.

Marcin Skrzypek
09.07.2024
Reklama