Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Z myślą o pacjentach

Od lewej: Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA,
uhonorował dr. Bogusza Aksaka-Wąsa (z prawej) oraz dr. Pawła Uruskiego, w imieniu którego nagrodę odebrał dr Dawid Lipski, reprezentujący 15-osobowy zespół grantowy. Od lewej: Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA, uhonorował dr. Bogusza Aksaka-Wąsa (z prawej) oraz dr. Pawła Uruskiego, w imieniu którego nagrodę odebrał dr Dawid Lipski, reprezentujący 15-osobowy zespół grantowy. Rainka/MP/Polpharma
Ponad 955 tys. zł przeznaczy Naukowa Fundacja Polpharmy na realizację dwóch projektów badawczych wyłonionych w XXI edycji konkursu, którego tematem była „Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia”.
materiały prasowe

Od 22 lat działalności Naukowa Fundacja Polpharmy stawia na nowe technologie i bliższą współpracę pacjentów, lekarzy i przemysłu. Na realizację projektów naukowych i badawczych przeznaczyła do tej pory prawie 30 mln zł, wspierając różne ośrodki badawcze w kraju, którym dodatkowe fundusze pozwoliły na kontynuację i realizację ich badań.

Nasza Fundacja ma ambicję, żeby w niedalekiej przyszłości stać się inkubatorem innowacyjności – mówił Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Fundacji, przewodniczący rady nadzorczej Polpharma SA, podczas uroczystej Gali wręczenia grantów, która odbyła się w Warszawie 29 czerwca br.

Wybór tematu zakończonej XXI edycji konkursu nie był przypadkowy. Jego celem było doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych. Bez cyfryzacji trudno będzie sobie poradzić. To zagadnienie, które łączy problem niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarzy z nowoczesnymi technologiami pozwalającymi na lepszą interakcję na linii pacjent–lekarz–rodzina pacjenta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pacjenci mogą otrzymywać bardziej spójną opiekę, a lekarze mogą łatwo dzielić się informacjami i współpracować nad poszczególnymi przypadkami. Poza tym elektroniczne zapisy pacjentów i cyfrowe obrazy medyczne zwiększają precyzję w diagnostyce i leczeniu, minimalizując ryzyko popełniania błędów.

Wybór najlepszych projektów

Na konkurs wpłynęło 180 wniosków. Rada Naukowa – o czym mówiła prof. Janina Stępińska, przewodnicząca Rady – na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność oraz innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu dwóch grantów.

Otrzymali je: dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz dr n. med. Paweł Uruski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w którego imieniu statuetkę i wyróżnienie odbierał dr Dawid Lipski, członek zespołu naukowego.

Oba zwycięskie granty będą ułatwiać leczenie, ale też poprawią komfort pacjentów w dwóch niezwykle istotnych obszarach terapeutycznych: nadciśnienia tętniczego i AIDS – mówiła podczas uroczystości Agata Łapińska-Kołodzińska, prezeska Naukowej Fundacji Polpharmy. – Szukaliśmy takich projektów, które wykorzystywałyby nowoczesne technologie dla dobra pacjentów. I dzisiaj nagradzamy te, które koncentrują się na cyfryzacji w leczeniu, kluczowym elemencie ewolucji medycyny. Cyfryzacja zwiększa efektywność, poprawia koordynację między specjalistami oraz umożliwia personalizację terapii. Wpływa też na poprawę zarówno edukacji medycznej, jak i dostępu do opieki, szczególnie dzięki rozwojowi telemedycyny, co jest ważne dla pacjentów z małych miejscowości – dodała Łapińska-Kołodzińska.

Wsparcie dla zdolnych

Uroczystość była także okazją do zaprezentowania nowego projektu Fundacji dla młodych, zdolnych i obiecujących studentów uczelni medycznych. Jest nim Med School of Your Future – Inwestuj w siebie. Będzie to elitarna, letnia szkoła Naukowej Fundacji Polpharmy, która ma nie tylko merytorycznie, ale i praktycznie pomóc najzdolniejszym studentom z kół naukowych. Pierwsze zajęcia i wykłady odbędą się już we wrześniu tego roku.

Zaproszeni na Galę goście wysłuchali wykładu dr hab. n. med. Joanny Petryki-Mazurkiewicz na temat nowoczesnej diagnostyki w chorobach serca u dorosłych i dzieci: „Rezonans magnetyczny serca – innowacja i wyzwanie w kardiologii”. Choć to bardzo precyzyjna i potrzebna forma diagnostyki, to niestety nadal wykorzystywana jest tylko w kilku dużych ośrodkach medycznych.

Pasjonujące było też wystąpienie prof. Macieja Banacha z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, na temat: „Roli rejestrów w rozwoju współczesnej medycyny”. Nawiązywało do tematu kolejnej XXII edycji konkursu, czyli projektów badawczych związanych z „wykorzystaniem baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii”. W ocenie prof. Banacha takie zbiory, aby spełniały swoją rolę, muszą być dobrze ustrukturyzowane i dobrze nadzorowane. Bez tego rozwój współczesnej medycyny nie będzie skuteczny.

OPR. ZOFIA LEŚNIEWSKA

Materiał powstał we współpracy komercyjnej z Naukową Fundacją Polpharmy

***

Laureaci XXI edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

1. Dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nagrodzony za projekt: „Aplikacja do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV”. Wysokość grantu to 235 872 zł.

2. Dr n. med. Paweł Uruski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nagrodzony za temat: „System opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne”. Wysokość grantu: 719 340 zł.

Polityka 28.2023 (3421) z dnia 04.07.2023; Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy; s. 55
Reklama

Czytaj także

Klasyki Polityki

Uczulenie na ludzi. Skąd się bierze ekstremalna nieśmiałość

Ekstremalna nieśmiałość – tak określa się fobię społeczną. To lęk przed byciem obserwowanym i ocenianym, przed kompromitacją i upokorzeniem. Dziś, gdy przez życie idzie się przebojem, musi być szczególnie dotkliwy. Mało teraz miejsca dla nieśmiałych.

Joanna Podgórska
17.09.2005
Reklama