Skład jury STYPENDIÓW - NAGRÓD NAUKOWYCH POLITYKI

KAPITUŁA I STOPNIA

prof. dr hab. EWA BARTNIK
Wydział Biologii UW, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, NAUKI ROLNICZE

prof. dr hab. KATARZYNA CHAŁASIŃSKA-MACUKOW
Rektor UW, Wydział Fizyki UW, FIZYKA

prof. dr hab. HENRYK DOMAŃSKI
Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, SOCJOLOGIA

prof. dr hab. ADAM FRĄCZEK

Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA

prof. dr hab. TOMASZ GIARO
Wydział Prawa i Administracji UW, NAUKI PRAWNE

prof. dr hab. BOGUMIŁ JEZIORSKI
Wydział Chemii UW, CHEMIA

prof. dr hab. MICHAŁ KLEIBER
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, NAUKI TECHNICZNE

prof. dr hab. JANUSZ KRAMAREK
emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, SZTUKI PIĘKNE, ARCHEOLOGIA, ARCHITEKTURA

prof. dr hab. JAN MADEY
Instytut Informatyki UW, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, MATEMATYKA, INFORMATYKA

prof. dr hab. BARBARA MARKIEWICZ
Instytut Filozofii UW, Zakład Filozofii Polityki, FILOZOFIA

red. ZDZISŁAW PIETRASIK
tygodnik „Polityka”, FILMOZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO

prof. dr hab. ALEKSANDER SIEROŃ
Śląski Uniwersytet Medyczny, MEDYCYNA

dr hab., prof. UW MARIA SKOCZEK
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, GEOGRAFIA

prof. dr hab. TOMASZ SZAPIRO

Szkoła Główna Handlowa, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

red. ADAM SZOSTKIEWICZ
tygodnik „Polityka”, TEOLOGIA, RELIGIOZNAWSTWO

red. DOROTA SZWARCMAN

tygodnik „Polityka”, MUZYKOLOGIA

prof. dr hab. WIESŁAW WŁADYKA
PAN i UW, redaktor tygodnika „Polityka”, HISTORIA, NAUKI POLITYCZNE, MEDIOZNAWSTWO

Na początku 2011 r. pożegnaliśmy na zawsze prof. dr hab. ALINĘ BRODZKĄ–WALD, która pracowała z nami przez 10 lat. Skład jury w dziedzinie LITERATUROZNAWSTWO, FILOLOGIE, JĘZYKOZNAWSTWO zostanie uzupełniony.

 

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj