Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Eliza Kącka

Kategoria NAUKI HUMANISTYCZNE, finalistka 2013

mgr Eliza Kącka mgr Eliza Kącka Tadeusz Późniak / Polityka
Urodzona w 1982 roku. Doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX (dziewiętnastego) wieku na Uniwersytecie Warszawskim.

Mgr Eliza Kącka o swojej pracy naukowej:

Moje zainteresowania naukowe – od studiów magisterskich (studia polonistyczne i Akademia Artes Liberales ze specjalnością filozoficzną: UJ, IFiS PAN, UŚ) – dotyczą wątków z pogranicza literatury i filozofii. Pracę magisterską (na jej podstawie wydałam książkę o Norwidzie i Brzozowskim) wpisałam w ten obszar badań. Tu też zrodził się kolejny projekt naukowy: książka o szkole Joachima Rittera (w perspektywie trzech lat). Monografię tego kręgu niemieckich filozofów chcę przygotować jako opowieść o przenikaniu się obszarów literatury i filozofii oraz ich języków (merytoryczne wsparcie zadeklarowali prof. Tadeusz Gadacz i prof. Elżbieta Paczkowska-Łagowska). W związku z tym planuję opracowanie wyboru kilku haseł z wielotomowego Das Historische Wörterbuch der Philosophie Rittera (wraz z zespołem zamierzam wystąpić o grant na tłumaczenie większych partii tego dzieła).

Pasjonuje mnie również wątek poezji w opozycji do filozofii systemowej – w perspektywie historii literatury XIX wieku i początków XX wieku. Historię tego wątku traktuję jako wariant historii mentalności wspomnianego okresu (ciągle do napisania). Taki projekt – konsolidujący kilku historyków literatury i historyków filozofii – zamierzam wdrożyć po doktoracie.

Wieloletnie zainteresowanie Brzozowskim łączę z badaniami nad historią inteligencji polskiej XIX i XX wieku. Do współpracy nad tym obszarem badań zaprosił mnie profesor Jens Herlth (Uniwersytet we Fryburgu, Departement für Sprachen und Literaturen, Slavistik). Profesor kieruje projektem „Ausschreibung Brzozowski” (rezonans myśli Brzozowskiego w polskim życiu intelektualnym XX i XXI wieku). Uczestnictwo w tym projekcie będzie okazją do promowania naszych osiągnięć badawczych nad literaturą modernizmu.

Interesuje mnie również budowanie mostów między uniwersyteckim a pozaakademickim dyskursem o literaturze najnowszej. Wraz z Konradem Kęderem opracowałam antologię poezji najnowszej i uczestniczyłam w animacyjnym projekcie z nią związanym. Odbyliśmy kilka spotkań o różnym charakterze – od zebrania Katedry Krytyki Współczesnej (UJ) po spotkania z poetami i krytykami w kawiarniach literackich. Z Justyną Sobolewską („Polityka”), Piotrem Kieżunem („Kultura Liberalna”) i Adrianem Sinkowskim („Wyspa”) dyskutujemy o książkach w programie „W Czuły Punkt” (TV internetowa; patronat: m.in. Biuro Literackie, „Polityka”). 

Podejmowane przeze mnie wątki dokumentują przenikanie się języków literatury i filozofii oraz wskazują na ich produktywną współpracę.

 

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną