Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Miłosz J. Jaguszewski

Kategoria NAUKI O ŻYCIU, finalista 2013

dr n. med. Miłosz J. Jaguszewski dr n. med. Miłosz J. Jaguszewski Tadeusz Późniak / Polityka
Urodzony w 1982 roku. Asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr  n. med. Miłosz Jaguszewski o swojej pracy naukowej:

Moimi głównymi kierunkami zainteresowań naukowych są badania dotyczące kardiomiopatii stresowej Takotsubo (TTC), zawałów serca, nowoczesnych metod obrazowania naczyń wieńcowych. W 2010 r. otrzymałem stypendium fundacji z Zurichu (Foundation for Cardiovascular Research), dzięki któremu odbywam szkolenie w Centrum Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego. Mój główny projekt dot. zawałów serca prowadzony jest przy wsparciu Swiss National Science Foundation. Uczestniczę w licznych wieloośrodkowych badaniach, obejmujących analizę pacjentów z zawałem serca.

Moje publikacje poświęcone są analizie pacjentów o trudnym, często nieobjętym jasnymi wytycznymi profilu terapeutycznym, gdzie szybka diagnostyka i odpowiednie leczenie mają istotne znaczenie dla rokowania pacjenta.
W 2011 r. wraz z moją grupą naukową w Gdańsku i Zurichu rozpocząłem badania nad rzadką chorobą serca, tzw. kardiomiopatią Takotsubo (TTC). TTC dotyka głównie kobiety w stresującej sytuacji. Choroba w ostrej fazie przyjmuje obraz łudząco podobny do zawału serca i wymusza konieczność hospitalizacji. Naczynia wieńcowe w badaniu obrazowym, zwykle zamknięte w trakcie zawału, w TTC są otwarte. Pacjentki jednak w początkowej fazie choroby nierzadko umierają z powodu powikłań podobnych do tych występujących w zawale serca. Profil pacjentów z TTC nie jest poznany a występowanie szacuje sie na 2% populacji z objawami sugerującymi zawał serca. Nie ma obecnie specyficznego markera TTC pozwalającego na diagnostykę choroby. Stosowanie leków poprawiających krążenie jest kontrowersyjne w TTC i może być niebezpieczne w tej grupie pacjentów.
Dlatego właśnie, w Zurichu stworzyliśmy międzynarodowy rejestr pacjentów z TTC (www.takotsubo-registry.com). W badaniu bierze udział 21 centrów z Polski, Niemiec, Szwajcarii, W. Brytanii, Finlandii, Włoch i USA.
W 2011 r., Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało mi indywidualną nagrodę za projekt dotyczący nowoczesnej metody diagnostycznej oznaczania poziomu cząsteczek mikroRNA (miRNA) we krwi (tzw. biomarkerów). Projekt realizuję przy współpracy ośrodków ze Szwajcarii, Niemiec, Polski i W. Brytanii. Profil ekspresji miRNA  po­zwala z dużą dokładnością wykryć chorobę i określić jej przyczyny.

Po 3 latach badań ukończyłem pierwsze prace nad biomarkerem, a wyniki zostały przyjęte do publikacji w drugim najwyżej klasyfikowanym na liście filadelfijskiej czasopiśmie kardiologicznym, Impact Factor 14.097: Jaguszewski M et al., A Signature of Circulating microRNAs Differentiates Takotsubo Cardiomyopathy from Acute Myocardial Infarction, Eur Heart J 2013, doi:10.1093/eurheartj/eht392
Badanie to wykazało, iż cztery cz. miRNA stanowią kompleks biomarkerów dla TTC, różnicując tę chorobę z zawałem serca. Wyniki te potwierdzają,  że pacjenci z TTC mogą być obciążeni chorobami z pogranicza neurologii i psychiatrii. Ponadto, profil biomarkerów wskazuje, iż przyczyną TTC jest uszkodzenie drobnych naczyń, niewidocznych w tzw. koronarografii.

Stypendia naukowe pozwoliły mi rozwinąć własne pasje. Choroby serca połączyły większość moich zainteresowań, dlatego planuję pogłębiać wiedzę na ich temat oraz poszukiwać najbardziej optymalnych metod leczenia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi po powrocie do Polski. Głęboko wierzę, iż kontynuacja pracy nad biomarkerami w kardiologii otworzy nowe szanse dla nas lekarzy, ale przede wszystkim dla pacjentów. 

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną