Prenumerata na trudne czasy.

6 miesięcy za 99 zł.

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Maciej Boguń

Kategoria NAUKI TECHNICZNE, finalista 2013

dr hab. inż. Maciej Boguń dr hab. inż. Maciej Boguń Tadeusz Późniak / Polityka
Urodzony w 1979 roku. Adiunkt w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej na Politechnice Łódzkiej.

Dr hab. inż. Maciej Boguń o swojej pracy naukowej:

Głównym nurtem moich zainteresowań naukowych jest wykorzystanie szeroko pojętego włókiennictwa w otrzymywaniu różnego typu innowacyjnych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznych oraz technicznych. Połączenie wielu dziedzin nauki począwszy od chemii polimerów, inżynierii materiałowej, włókiennictwa, nanotechnologii, kompozytów oraz biomateriałów ma na celu opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów, które w sposób wydatny będą miały szanse zastąpić obecnie stosowane materiały, bądź układy kompozytowe. Prowadzone obecnie, pod moim kierunkiem, prace Zespołu dotyczą przede wszystkim wykorzystania nanotechnologii w otrzymywaniu struktur włóknistych przeznaczonych do leczenia regeneracji tkanki kostnej oraz tkanki skórnej. Prace te związane są z obecnymi problemami naszego społeczeństwa, które dotyczą występowania coraz większej ilości skomplikowanych złamań oraz chorób nowotworowych układu kostnego. Ponadto występujące powikłania pooperacyjne oraz choroby cywilizacyjne, m.in. cukrzyca (hiperglikemia) wymagają stosowania specjalistycznych opatrunków, które przyspieszyłyby proces regeneracji tkanki skórnej, a tym samym zmniejszyły czas jej regeneracji. W wielu przypadkach wykorzystywane w moim Zespole związki pochodzenia naturalnego (alginiany, pochodne chityny) mogą przyczynić się do opracowania materiału medycznego, o specyficznych właściwościach umożliwiających szybki powrót pacjenta do zdrowia. Głównym celem aplikacyjnym jaki stawiam sobie i swoim współpracownikom jest wprowadzenie na rynek otrzymanych przez nasz Zespół materiałów dla medycyny regeneracyjnej. Natomiast celem naukowym, jaki stawiam sobie na przyszłość jest stworzenie materiału kompozytowego zasiedlonego odpowiednimi komórkami, które pozwolą na regenerację tkanki chrzęstnej.Oprócz badań związanych z medycyną prace naszego Zespołu dotyczą, także otrzymywania różnego typu włóknistych struktur nanokompozytowych do zastosowań technicznych. Prowadzimy badania mające na celu wykorzystanie polimerów biodegradowalnych  do otrzymywania materiałów włóknistych do zastosowań w rolnictwie, przemyśle spożywczym, co powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów. Jest to istotny problem biorąc pod uwagę Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami. Jednocześnie kierunki rozwoju naszego zespołu staramy się dostosowywać do ogólnych trendów naukowych tzw. "top topic" biorąc pod uwagę zapotrzebowanie różnych gałęzi przemysłu na innowacyjne materiały na bazie struktur włóknistych. Prowadzimy badania dotyczące wytwarzania nanokompozytowych struktur włóknistych o właściwościach barierowych, wykorzystując takie nanododatki, jak montmorylonit, krzemionkę, nanorurki węglowe, grafen, ferromagnetyki. Ze względu na połączenie wielu dziedzin nauki staram się przy okazji swoich prac i prac moich współpracowników tworzyć szerokie interdyscyplinarne zespoły badawcze posiadające wymagane kompendium wiedzy  do rozwiązania postawionego problemu badawczego. Obecne miejsce pracy jakim jest Politechnika Łódzka,   Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej zapewnia możliwość pracy wielokierunkowej począwszy od syntezy samego polimeru, a kończąc na gotowym produkcie. 

W roku ubiegłym dr hab. inż. Maciej Boguń również znalazł się w  finałowej piętnastce.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną