Nagrody Naukowe 2015: Przyznaliśmy stypendia!
Już po raz 15. wyłoniliśmy pięcioro laureatów Nagród Naukowych POLITYKI. Młodzi wybitni (i ambitni) naukowcy otrzymają stypendia w wysokości 30 tys. złotych.
Polityka

Uroczystość wręczenia Nagród Naukowych POLITYKI: tegoroczni laureaci i finaliści
Teodor Klepczyński/Polityka

Uroczystość wręczenia Nagród Naukowych POLITYKI: tegoroczni laureaci i finaliści

Od lewej: Paweł Szczęsny, Jerzy Domżał, Agata Karska, Marcin Kolasa, Jan Kwapisz
Leszek Zych, Ivona Kaplan / grafiki Artur Kalicki/Polityka

Od lewej: Paweł Szczęsny, Jerzy Domżał, Agata Karska, Marcin Kolasa, Jan Kwapisz

Grono wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych POLITYKI liczy już 257 osób. Powiększyło się w ubiegłym miesiącu, gdy wyłoniliśmy piętnastkę finalistów, spośród których wybraliśmy teraz finałową piątkę. Doceniając wysiłki i wkład w rozwój polskiej (i nie tylko polskiej) nauki każdego z nich, wręczyliśmy im symboliczne dyplomy oraz stypendia w wysokości 30 tys. złotych (dziesiątka finalistów otrzyma zaś 10 tys. zł). Uroczysta gala odbyła się w siedzibie redakcji POLITYKI w niedzielę, 18 października.

„Z roku na rok pogłębia się wrażenie, że to, co w nauce prawdziwie odkrywcze, rodzi się dziś na pograniczach tradycyjnych dyscyplin” – zauważa Ewa Wilk, publicystka POLITYKI. Nagrody przyznajemy zatem w pięciu umownych kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i te o życiu. Pojmujemy je możliwie szeroko, zdając sobie sprawę ze znaczenia i starożytnych kultur, i modeli matematycznych, i współczesnych technologii.

Oto tegoroczni laureaci:

NAUKI ŚCIŚLE: Dr Agata Karska. Rocznik 1985. Adiunkt w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym nurtem jej badań są obserwacje fizyko-chemiczne gazu w obszarach formowania młodych gwiazd. Ich wyniki mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia fizyki powstawania gwiazd i mogą dać odpowiedź na kluczowe pytanie, co determinuje masę gwiazdy. Doświadczenie zdobywała m.in. w trakcie studiów doktoranckich w renomowanym Instytucie Maksa Plancka w Garching, pracując przy projektach wykorzystujących dane z Kosmicznego Obserwatorium Herschela. Za najlepszą część swojej pracy uważa opiekę naukową nad studentami, którym zapewnia kontakt ze światowymi ekspertami w ramach stworzonej przez siebie Grupy Astrofizyki Molekularnej.

NAUKI O ŻYCIU: Dr Paweł Szczęsny. Rocznik 1980. Adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.

Życie to system złożony i jedną z jego cech jest duża odporność na zaburzenia. Chyba że zdarzy się tragiczny w skutkach „efekt motyla”, który na stałe wytrąci go z równowagi. Nowe mechanizmy powstawania nowotworów, regulacji przepływu krwi czy metoda przewidywania ryzyka wystąpienia śmierci łóżeczkowej u niemowląt to efekty poszukiwań takich właśnie zdarzeń przez doktora Szczęsnego. Nasz finalista jest aktywnie zaangażowany w promowanie otwartości nauki – rozumianej nie tylko jako powszechny dostęp do wyników badań, ale przede wszystkim otwartość na potrzeby społeczne.

NAUKI SPOŁECZNE: Dr hab, prof. SGH Marcin KolasaRocznik 1978. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Ilościowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzone przez niego badania nad cyklem koniunkturalnym w małych otwartych gospodarkach służą zrozumieniu funkcjonowania gospodarek krajów rozwijających się i mających w perspektywie wejście do strefy euro, czyli takich jak Polska. Badania te dostarczają wskazówek dla polityki monetarnej, fiskalnej i makrostabilnościowej oraz prognozowania makroekonomicznego. Praca w Narodowym Banku Polskim pozwala mu wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. Aktualnie swoje badania kontynuuje w ramach stypendium Fulbright Senior Award na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Dr Jan Kwapisz. Rocznik 1981. Adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak sam o sobie mówi, jego specjalność to literackie kurioza, na których się zna jak mało kto na świecie. Przedmiotem jego zainteresowań są zabawy słowem w starożytnej poezji, głównie z okresu hellenistycznego: wiersze-obrazki, akrostychy, anagramy, palindromy, zagadki. Jego doktorat, nagrodzony przez premiera Donalda Tuska, poświęcony był sześciu najdziwniejszym wierszom greckiej starożytności. Zorganizowanie międzynarodowej pionierskiej konferencji o antycznych zabawach lingwistycznych i wydanie książki będącej jej podsumowaniem zapewniło mu na świecie miano eksperta od poetyckich osobliwości.

NAUKI TECHNICZNE: Dr inż. Jerzy DomżałRocznik 1978. Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prowadzi badania w ważnej i przyszłościowej dziedzinie – teleinformatyce – koncentrując się na Internecie Przyszłości, w kontekście gwarantowania jakości obsługi i niezawodności. Opracował i zgłosił do ochrony patentowej w wielu krajach prototyp rutera, pozwalającego na bardziej wydajne wykorzystanie zasobów sieciowych i obniżenie kosztów funkcjonowania sieci, a tym samym i rachunków dla użytkowników.

Jego zdolności dydaktyczne docenili studenci – w 2014 roku został wybrany przez nich najlepszym wykładowcą na pierwszym roku Teleinformatyki AGH. Wraz z dziećmi napisał cykl artykułów pod nazwą „Rozmowy z dziećmi o świecie nowoczesnych technologii”.

A oto dziesięcioro finalistów: Kacper Gradoń, Bartosz Haduch, Krzysztof Kloc, Joanna Kowalska, Łukasz Madej, Urszula Markowska-Manista, Joanna Nynca, Artur Pokropek, Grzegorz Szalast, Ewa Wunsch.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną