150 lat politycznej gry o Śląsk

Na historycznej huśtawce
W swojej niespełna 150-letniej historii Katowice były germanizowane, polonizowane, w czasie ostatniej wojny ponownie ostro niemczone i – na powrót polszczone po jej zakończeniu.
Przyłączenie Górnego Śląska do Polski, wojska polskie wkraczają do Katowic. Na czele gen. Stanisław Szeptycki, 20.06.1922 r.
Muzeum Śląskie/EAST NEWS

Przyłączenie Górnego Śląska do Polski, wojska polskie wkraczają do Katowic. Na czele gen. Stanisław Szeptycki, 20.06.1922 r.

Oddział powstańczy podczas III Powstania Śląskiego, 1921 r.
FoKa/Forum

Oddział powstańczy podczas III Powstania Śląskiego, 1921 r.

W czerwcowe dni 1922 r. entuzjastycznie witano tutaj Wojsko Polskie. Pamiętnego września 1939 r. – podobnie Wehrmacht. W styczniu 1945 r. serdecznie przywitano i naszych, i radzieckich. Już miesiąc po wyzwoleniu wyrósł w centrum miasta obelisk ku czci wyzwolicieli, dla wielu symbol kolejnej okupacyjnej hańby. Przemianowany dwa lata później na pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej przetrwał aż do 14 maja 2014 r., gdy wreszcie go zdemontowano.

W miejscu, gdzie stał, odbijają się skomplikowane dzieje miasta. W 1898 r. na ówczesnym Wilhelmsplatz odsłonięto pomnik Dwóch Cesarzy z dynastii Hohenzollernów – Wilhelma I i Fryderyka III. 22 lata później nieznani sprawcy (najpewniej powiązani z Polską Organizacją Wojskową) wysadzili monument w powietrze. Kiedy do Katowic przyszła Polska – w 1922 r. plac Wilhelma stał się placem Wolności, a w miejscu niemieckich cesarzy pojawiła się płyta Nieznanego Powstańca Śląskiego. Hitlerowcy zniszczyli ją we wrześniu 1939 r. i ustawili obelisk Pamięci Żołnierza Niemieckiego; plac wrócił do starej nazwy. Kiedy wojna się skończyła, obelisk padł, a plac znowu stał się placem Wolności i przez długie lata obejmowali przy nim wartę na cokole dwaj żołnierze radzieccy.

Tak oto każda nowa władza „z przestrzeni wymazywała ślady przeszłości obcej, a przez to niewygodnej i niepożądanej” – pisze pracownik Uniwersytetu Śląskiego dr Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska.

Pytanie – kto teraz stanie na placu Wolności? Autonomiści chętnie upamiętniliby powojenną Tragedię Górnośląską (szereg zbrodniczych działań wobec tutejszej ludności cywilnej). Ale padają też propozycje oddania placu bohaterom powstań śląskich. A może już wypadałoby uhonorować jakąś tablicą choćby niektórych niemieckich przemysłowców, ojców założycieli Katowic? Bo miasto Katowice stworzył w XIX w. wielki niemiecki przemysł.

Wieże Bismarcka

Najpierw powstawały tu kopalnie, obok nich i huty, wokół robotnicze osiedla – ze swoją specyfiką, tradycjami i wierzeniami. Powiązania produkcyjne utworzyły sieć transportową. Takie były korzenie. Bankowa finansjera i bogaci potentaci przemysłowi wznosili ku niebu swoje pałace – i to oni dążyli do uzyskania przez gminę praw miejskich. We wrześniu 1865 r. stosowne rozporządzenie wydał król pruski Wilhelm I – późniejszy cesarz niemiecki. Historycy (m.in. Lech Szaraniec, kronikarz Katowic) nazywają to wydarzenie wyłonieniem „z polskiej wsi niemieckiego miasta”, zaszczepieniem niemieckiego ducha na słowiańskim wschodzie.

Jawnym symbolem tych zapędów stały się zbudowane tutaj (w Katowicach i sąsiednich Mysłowicach) wieże Bismarcka – naoczny dowód niemieckiej wszechpotęgi. Katowice – „najbardziej pruskie z górnośląskich miast” – bez wątpienia stały się ważnym ośrodkiem germanizacyjnym, niemieckim oknem wystawowym na kresach Rzeszy i jej szańcem. Oddany do użytku w 1907 r. teatr miał się stać „dumnym i niezwalczonym bastionem przeciwko wrogiemu żywiołowi polskiemu”.

Jednak błyskawiczny rozwój miasto zawdzięczało nie tyle polityce, ile położeniu na newralgicznym skrzyżowaniu linii kolejowych: wschód–zachód i północ–południe. To było naturalne centrum nowego regionu przemysłowego.

Gra o Śląsk

W przedwojennej Polsce wyznaczono Katowicom rolę stolicy województwa. Tak zdecydował 15 lipca 1920 r. Sejm Rzeczpospolitej, uchwalając w ustawie konstytucyjnej Statut Organiczny Województwa Śląskiego, który przyznawał nieistniejącemu jeszcze województwu szeroką autonomię. Przypomnijmy, że Polska nie miała jeszcze swojej konstytucji (powstała w marcu 1921 r.), raczkowała jako niepodległe państwo, ale w błyskawicznym tempie stworzyła konstytucję dla Śląska. Był to element gry politycznej prowadzonej od 1918 r. – po wojennej klęsce Niemiec – o państwową przynależność Górnego Śląska. W dążeniach do przejęcia całego jego terytorium Polskę wspierała Francja zainteresowana jak największym osłabieniem Niemiec i znaczącym wejściem swojego kapitału do przemysłu górnośląskiego. Przeciwna była Wielka Brytania. Słynne słowa brytyjskiego premiera Lloyda George’a o małpie, która ma dostać zegarek – przypominane są do dzisiaj. Konsekwencją tego sporu było zapisanie w traktacie wersalskim (28 czerwca 1919 r.), że o statusie Górnego Śląska zdecyduje plebiscyt.

Czytaj także

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj