Fenomen gdańskiej tożsamości

Mity gdańskie
Jak to się stało, że ludzie tacy jak ja, bez żadnych tu korzeni, już w drugim, a często i w pierwszym pokoleniu stawali się prawdziwymi gdańszczanami?
Widok na Gdańskie Główne Miasto (długi Targ z pomnikiem Neptuna).
Kevin Burke/Corbis

Widok na Gdańskie Główne Miasto (długi Targ z pomnikiem Neptuna).

Długie Pobrzeże i Brama Żuraw w połowie XIX w. w pruskim Gdańsku, na obrazie Friedricha Eduarda Meyerheima.
AN

Długie Pobrzeże i Brama Żuraw w połowie XIX w. w pruskim Gdańsku, na obrazie Friedricha Eduarda Meyerheima.

Gdańsk. Młode Miasto ma powstać na 20 ha terenów postoczniowych.
Dominik Werner

Gdańsk. Młode Miasto ma powstać na 20 ha terenów postoczniowych.

Opowieść o tożsamości dzisiejszych gdańszczan można zacząć albo od 997 r., albo od 1945 r. Wcześniejsza z dat odnosi się do zapisanej w średniowiecznych kronikach pierwszej wzmianki o Gdańsku, związanej z chrystianizacyjną misją św. Wojciecha posłanego nad Bałtyk przez polskiego księcia Bolesława. Wybrawszy tę datę, można by dalej snuć opowieść o słowiańskim grodzie, o podstępnym zdobyciu miasta przez krzyżaków w 1308 r. i straszliwej rzezi Gdańska, o gdańszczanach stających ramię w ramię z polskim monarchą przeciw krzyżackim ciemięzcom w czasie wojny trzynastoletniej, o inkorporacji miasta do polskiej Korony i trwającej ponad trzy wieki łączności z Polską, o wizytach polskich władców i wszechobecnych na gdańskich zabytkach polskich orłach, o usuniętych przez Prusaków z gdańskiego ratusza portretach polskich królów, o upadku miasta po odłączeniu od Polski, o Polakach w międzywojennym Wolnym Mieście Gdańsku, wreszcie o obrońcach Poczty Polskiej i Westerplatte.

Problem w tym, że wybór tej pradawnej daty oznaczałby opowieść o tożsamości skonstruowanej, zideologizowanej i mitycznej, takiej, którą wykreowała garstka polskich intelektualistów w pierwszych dekadach XX w. (zarówno przed, jak i po II wojnie światowej) i narzuciła kilku pokoleniom żyjącym w powojennym Gdańsku. Nie jest to bowiem tożsamość oparta na osobistych związkach z przeszłością miasta, a jedynie na lekturach, filmach, telewizyjnych serialach (przypominam, że gdańszczaninem był nie tylko walczący przeciw krzyżakom dzielny Gniewko, syn rybaka z serialu Bohdana Poręby, ale i równie dzielny Janek Kos z „Czterech pancernych”), na szkolnych akademiach i rocznicowych rytuałach. Niewielu, bardzo niewielu jest bowiem w dzisiejszym Gdańsku tych, którzy mogliby powiedzieć, że ich dziadek bronił Poczty albo chociaż jeździł na polskiej kolei, a babka przynajmniej sprzedawała flądry na Targu Rybnym. Tym bardziej nieliczni, jeśli w ogóle istnieją, mogliby stanąć przy jakimś XIX-wiecznym ceglanym gmachu i powiedzieć: ten bank zaprojektował mój pradziadek, albo: tę kamienicę wybudował brat mojej prababki. Gdańsk różni się więc znacznie od Krakowa czy Poznania, a choćby i od znacznie młodszych: Łodzi czy sąsiedniej Gdyni.

Szukając tożsamości bardziej autentycznej, opartej choćby po części na wspomnieniach i doświadczeniach własnych i naszych bliskich, musimy więc zacząć opowieść w 1945 r. Pod wieloma względami byłaby podobna do opowieści o powojennych wrocławianach czy szczecinianach i ich problemach z tożsamością – wszechobecne hasła: „Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy” (taki napis rozciągał się na Wyspie Spichrzów jeszcze w latach 90. XX w.), rytualne celebrowanie polskości, tworzenie tożsamości raczej ogólnonarodowej niż lokalnej. To zresztą było chyba nieuniknione.

„Nowy początek” Gdańska

Jeśli nowi, polscy gdańszczanie nie chcieli się czuć intruzami, musieli w jakiś sposób uwierzyć, że ich obecność w „grodzie nad Motławą” jest uprawniona. Ponadto budując tę nową tożsamość, można się było odwołać jedynie do tego, co było znane przybyszom, a znana im była historia Polski, a nie historia Gdańska. Tylko na pojęciową sieć dziejów ojczystych mogli nanizać gdańskie paciorki. Może jedynym powszechnie znanym faktem z dziejów miasta była wówczas obrona Westerplatte. Ale to chyba także bardziej historia Polski niż Gdańska.

Do problemów z historią miasta i jakimiś, mniej lub bardziej uprawnionymi, próbami wpisywania w nią polskości dochodził, rzecz jasna, jeszcze jeden problem znany z pozostałych miast wcielonych po 1945 r. do Polski. Przybysze. Z Wilna, Lwowa czy Stanisławowa, ale przede wszystkim z Polski centralnej, z zacofanych wsi i miasteczek, niedających wielkich szans na życiowy sukces, ale też ze zniszczonej wojną Warszawy. Gdańsk, mimo że równie zniszczony, przyciągał obietnicą „nowego początku”, ale i romantycznym mitem morskim, tak popularnym w międzywojennej Polsce.

Jednym z tych przybyszów był Jan Kilarski, jeszcze przed wojną propagujący polskość Gdańska. W lipcu 1945 r. trzeźwo opisał on sytuację w powojennym już mieście: „Wszędzie tu burzą i budują; nie tyle jednak miasto samo, lecz i jego nowe życie. Znać w tym nieraz myśl pewną kierowniczą, ale raczej bierze w tym górę biologiczne prawo tworzenia się społeczności. Nigdzie dziś może w Polsce nie ma takiego nasilenia w powstawaniu nowej społeczności, z nowych a różnorakich elementów, niezwiązanych zupełnie z ziemią i jej przeróżnymi warunkami (...)”. Szczególnie ważne są słowa wskazujące na to wyjątkowe nasilenie procesów miastotwórczych. Jeśli to prawda, a pewnie tak, to trzeba zadać pytanie: dlaczego Gdańsk bardziej przyciągał niż pozostałe miasta na tzw. Ziemiach Odzyskanych – choć pamiętać trzeba, że Gdańsk formalnie nie był do nich zaliczany ze względu na swój wyjątkowy status w międzywojniu. I może to właśnie różniło Gdańsk od pozostałych „poniemieckich” miast. Że był jakoś mniej „poniemiecki”, że jednak w „Panu Tadeuszu” jest mowa o Gdańsku, a o Wrocławiu, Szczecinie czy Jeleniej Górze – nie.

„Przepisana” historia miasta

Wkrótce w katalogu wątków legitymizujących polską obecność w powojennym Gdańsku pojawiła się jeszcze jedna ważna pozycja – odbudowa dzielnicy zabytkowej. Nigdzie poza Gdańskiem (łącznie z Warszawą) nie przeprowadzono jej w takiej skali. Odbudowa stała się powodem do rzeczywistej, a nie jedynie propagandowej dumy kilku pokoleń gdańszczan, a przez to także jednym z ważnych czynników krystalizacji lokalnej tożsamości w powojennych dziesięcioleciach. Równocześnie odbudowa stała się okazją do „przepisania” historii miasta na nowo. Jak to ujęła Józefa Wnukowa, jedna z artystek pracujących przy odbudowie: „nie chodziło o odtworzenie Gdańska takiego, jakim był, ale takiego, jakim mógł był być”.

Czytaj także

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj