Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Innowacyjne pomysły – skąd wiemy, że są innowacyjne?

Gdzie leży granica między innowacyjnością, a jej brakiem? Gdzie leży granica między innowacyjnością, a jej brakiem? Startup Stock Photos / StockSnap.io
Gdzie leży granica między innowacyjnością, a jej brakiem? Skąd wiadomo, że jeden pomysł ma potencjał rynkowy, a drugi będzie wiązał się wyłącznie ze stratą funduszy? Na te pytania odpowiada Joanna Rudawska, opiekun start-upów w projekcie TechnoparkBiznesHub.
Joanna Rudawska, opiekun start-upów w projekcie TechnoparkBiznesHubPolityka Joanna Rudawska, opiekun start-upów w projekcie TechnoparkBiznesHub

Kielecki Park Technologiczny jest animatorem platformy TechnoparkBiznesHub. Jest to jedna z trzech Platform Startowych Polski Wschodniej, dzięki którym młodzi ludzie mogą rozwijać swoje innowacyjne pomysły na biznes, między innymi dzięki wsparciu opiekunów. Jednym z nich jest Joanna Rudawska z Kieleckiego Parku Technologicznego.

J.R.: Definicja innowacji budzi często kontrowersje. Obecnie poprzez innowacje odnosimy się do nowych lub znacząco zmienionych, ulepszonych rozwiązań. Zmiany te obejmują produkt, proces, nową metodę marketingu lub nową metodę organizacji w działalności biznesowej, organizacji miejsca pracy lub zewnętrznych kontaktach (Oslo Manual 2005). Czynników, które należy wziąć pod uwagę badając innowacyjny pomysł jest wiele, również metody badania są różne. Najczęściej wykorzystuje się metody porównawcze i kontrastowe, gdzie analizujemy pomysł w różnych ujęciach rozkładając go na mniejsze części. Szukamy wtedy cech wspólnych, powiązań lub cech przeciwstawnych. Dzięki takiemu podejściu upewniamy się czy przedsięwzięcie jest nowatorskie czy stanowi imitację istniejących produktów, procesów, usług, a może ulepsza w sposób znaczący dotychczasowe rozwiązanie.

Oceniając projekt pod względem innowacyjności, bierzemy najczęściej pod uwagę m.in. nowość, wzrost użyteczności, możliwość wdrożenia i opłacalność wykorzystania nowego rozwiązania. Mówiąc o nowości, w przypadku projektu Platformy Startowe, rozumiemy ją, co najmniej, jako nowatorstwo w skali kraju. Nowość czyli coś, co do tej pory nie istniało lub znacząca zmiana istniejącego rozwiązania. Ciężko w dzisiejszych czasach o rozwiązanie całkowicie nieznane, niespotykane, stanowczo łatwiej o pomysły, które wprowadzają znaczne ulepszenie. Oceniając to kryterium bierze się pod uwagę zarówno wskaźniki jakościowe jak i ilościowe. Eksperci sprawdzają jak odróżnić produkt, usługę, proces od występujących na rynku o podobnych funkcjach. Dokonywana jest analiza przewagi konkurencyjnej.

Weryfikując natomiast użyteczność należy sprawdzić w jaki sposób innowacja zaspokaja potrzeby grupy docelowej, na ile jest przydatna, praktyczna, jakie korzyści daje odbiorcy oraz jaką wartość wnosi. W przypadku produktu sprawdzane są cechy użytkowe oraz jego funkcjonalności, np. zastosowanie grafenu zwiększa wytrzymałość materiału. Gdy oceniane są innowacje procesowe zadawane są pytania np. jak dana innowacja wpłynie na cykl produkcyjny w firmie, na potencjalnych użytkowników i podniesienie jakości świadczonych usług, np. system rejestracji on-line skraca czas obsługi klienta.
Bardzo ważnym elementem oceny jest możliwość wdrożenia innowacji połączona z opłacalnością tego działania. Wnikliwa weryfikacja tego kryterium na samym początku zmniejsza ryzyko inwestycji w projekt, który nie ma potencjału rynkowego lub który jest nie opłacalny mimo, że jest innowacyjny bo koszty przewyższają późniejsze korzyści.

Należy dokładnie zdefiniować grupę do której kierowany jest nasz produkt lub usługa i jej wielkość. Kluczowa jest analiza potrzeb, preferencji i zainteresowania odbiorców, analiza wielkości popytu oraz wiedza ile za takie rozwiązanie są w stanie zapłacić, czyli kalkulacja ceny, wartości sprzedaży, kosztów produkcji i zysku. Badamy otoczenie konkurencyjne i warunki wejścia na rynek, analizujemy ryzyka.
Do oceny ekonomicznej efektywności innowacji stosowane są różne modele, bazujące w na wielkościach takich jak na przykład NPV (wartość zaktualizowana netto), która pozwala określić aktualną wartość wpływów i wydatków związanych z ocenianym przedsięwzięciem innowacyjnym, IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) oraz DP (okres zwrotu nakładów finansowych), który oznacza czas konieczny do wyrównania przez wpływy poniesionych wydatków finansowych. Są one przydatne przy wdrażaniu złożonych, finansowanych z kilku źródeł innowacji. Inne modele to bazujące m.in. na takich zmiennych, jak czas i ryzyko, które na bazie przygotowanych scenariuszy pokazują prawdopodobieństwo opłacalności wdrażania innowacji.

Korzyści z wdrażania innowacji pojawiają się w większości przypadków w dłuższej perspektywie czasu, co znacząco utrudnia ich pomiar, dlatego tak ważna jest wnikliwa analiza każdego pomysłu pod kątem jego innowacji już na początku procesu oraz wybór modelu biznesowego w jakim chcemy dane przedsięwzięcie realizować. Pomoże to zmniejszyć ryzyko, które jest nieodłącznie związane z innowacjami.

Więcej informacji o Kieleckim Parku Technologicznym oraz platformach startowych.

.promocja/Polityka.
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Psychologowie są dziś wszędzie i zajmują się wszystkim. Czy słusznie? I kto się zajmie nimi?

Transport, policja, szpitale, marketing, reklama, sądownictwo, media, polityka, a wkrótce każda polska szkoła – gdzie się obejrzeć, tam psycholog. Czy współczesna wiedza psychologiczna pozwala im brać na swoje barki aż takie obciążenia?

Ewa Wilk
25.02.2024
Reklama