Rynek

Kredyt hipoteczny do 250 tysięcy złotych – co warto wiedzieć?

Kwotę 250 000 zł kredytu hipotecznego można uzyskać tylko w bankach po podpisaniu umowy kredytowej i ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Klient musi przy tym mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię kredytowania w BIK-u.

Zakup lub budowa domu? Szeroko zakrojony, gruntowny remont nieruchomości mieszkalnej, a może adaptacja lokalu niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe? Wszystkie takie cele można zrealizować z wykorzystaniem kredytu pod hipotekę z banku. Kredyt hipoteczny w kwocie do 250 000 zł bez wątpienia będzie długoterminowym zobowiązaniem. Sprawdźmy, co warto o nim wiedzieć, zanim podpiszecie umowę kredytową z bankiem.

Istota kredytu hipotecznego

Zobowiązania hipoteczne stanowią ważną grupę kredytów udzielanych w polskich bankach z zabezpieczeniem hipotecznym. To cecha charakterystyczna kredytów hipotecznych. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości. Przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego bank wymaga od przyszłego kredytobiorcy ustanowienia hipoteki na rzecz kredytodawcy i jej wpisu do księgi wieczystej nieruchomości.

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność banku. Jeśli kredytobiorca przestałby z różnych powodów spłacać raty kapitałowo-odsetkowe, bank zawsze może dochodzić swoich praw z nieruchomości obciążonej hipoteką. W ostateczności przejmuje nieruchomość i sprzedaje ją celem zaspokojenia swoich wierzytelności i wszystkich odsetek karnych naliczonych klientowi w związku z opóźnieniem w spłacie rat.

Kredyt hipoteczny należy więc uznać za kredyt z zabezpieczeniem, który udzielany jest na podstawie podpisywanej z klientem formalnej umowy kredytowej. Dla jej ważności konieczne jest zachowanie formy dokumentowej umowy – pisemnej.

.Materiały klienta.

Cechy charakterystyczne kredytu hipotecznego

Zdecydowanie kredyt hipoteczny wyróżnia się na tle innych zobowiązań bankowych. Wśród najważniejszych jego cech wymienić należy:

l długi okres kredytowania – wymuszony często wysokością zdolności kredytowej klienta w kontekście pożądanej kwoty kredytu, minimalny okres kredytowania wynosi 5 lat, a maksymalny 35 lat;

l wysoką kwotę zobowiązania kredytowego;

l obecność zabezpieczenia spłaty w postaci hipoteki na nieruchomości;

l konieczność wniesienia wkładu własnego – co najmniej 20 proc.;

l przeznaczenie na cele mieszkaniowe kredytobiorcy.

Czy wiesz, że...

Kredyty hipoteczne udzielane są w walucie rodzimej lub w walucie obcej. W dolarach, funtach, we frankach lub w euro kredyt hipoteczny można otrzymać w polskim banku tylko wtedy, gdy kredytobiorca w tej samej walucie uzyskuje przeważającą część dochodów.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny do 250 tys. zł?

Klient może liczyć na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej na swój wniosek o kredyt hipoteczny na kwotę 250 000 zł, jeśli charakteryzować się będzie odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Zdolność ta definiowana jest jako zdolność finansowa do podołania spłacie rat kapitałowo-odsetkowych w przyszłości, po udzieleniu kredytu. Przy niskiej zdolności kredytowej warto spróbować ją poprawić, np. poprzez:

  • spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczek, również karty kredytowej, nawet nieużywanej, co zmniejsza zdolność kredytową;
  • zwiększenie swoich dochodów, np. dzięki zmianie pracy;
  • włączenie do wniosku kredytowego współkredytobiorcy.

Jednocześnie bank sprawdzi przed wydaniem decyzji kredytowej, czy klient ma dobrą historię kredytowania w BIK-u. BIK to inaczej Biuro Informacji Kredytowej, gromadzące dane o wszystkich kredytobiorcach w Polsce. Złe informacje z BIK-u, świadczące o opóźnieniach w spłacie kredytów lub pożyczek, spowodują, że bank odmówi udzielenia kredytu hipotecznego klientowi.

Na kredyt hipoteczny można liczyć tylko wtedy, gdy klient posiada co najmniej 20-procentowy wkład własny, rozumiany nie tylko jako oszczędności w gotówce, ale również środki na lokatach bankowych, kontach oszczędnościowych, zainwestowane w Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub w Indywidualne Konta Emerytalne, a nawet w akcje czy obligacje. Połowę wymaganego wkładu własnego można zastąpić ubezpieczeniem niskiego wkładu. Składkę wówczas na ubezpieczenie tego rodzaju płaci się do chwili spłaty części kapitału kredytowego, który odpowiadałby wymaganemu wkładowi własnemu.

Gdzie po kredyt hipoteczny na kwotę 250 000 zł?

Wiemy już, jak zaciągnąć kredyt hipoteczny. Pytanie, gdzie po taki kredyt powinniśmy się udać. Odpowiedź na to pytanie przynieść powinna nam analiza najlepszych ofert kredytowych ze strony Totalmoney.pl. Za przykład weźmy kredyt na 250 tys. zł zaciągany na 25 lat. Najlepsze oferty kredytowe dla kredytu o takich parametrach przedstawiają banki:

  • PKO Bank Polski – Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt, oprocentowanie 2,82 proc. w skali roku, RRSO 3,19 proc., prowizja 3,5 proc., kwota do spłaty 360 880,38 zł, rata miesięczna 1202,93 zł;
  • Bank Pekao – Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny, oprocentowanie 3,42 proc. w skali roku, RRSO 3,59 proc., prowizja 1,15 proc., kwota do spłaty 376 538,45 zł, rata miesięczna 1255,13 zł;
  • Citi Handlowy – Kredyt Hipoteczny, oprocentowanie 3,41 proc. w skali roku, RRSO 3,71 proc., prowizja 2,5 proc., kwota do spłaty 381 153,74 zł, rata miesięczna 1270,51 zł.

Jak widać z powyższego zestawienia, PKO Bank Polski zaoferuje klientom Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt z bardzo niskim oprocentowaniem – 2,82 proc. w skali roku. Prowizja pobrana przy udzielaniu kredytu jest co prawda wyższa niż w Pekao czy w Citi Handlowym – 3,50 proc. kwoty zobowiązania – ale za to koszty całkowite kredytu będą w tym przypadku najniższe. Warto zwrócić uwagę przy wyborze oferty kredytu hipotecznego – bez względu na jego kwotę – jakie będą całkowity koszt kredytu oraz wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Społeczeństwo

Olimpiada inna niż wszystkie

Potwierdza się reguła: drugi tydzień olimpijskiej rywalizacji jest dla Polaków bardziej udany niż pierwszy. Ale wiele wskazuje na to, że do niedużej średniej jedenastu medali z poprzednich igrzysk tym razem nie dociągniemy.

Marcin Piątek
03.08.2021
Reklama