Rynek

Wniosek o urlop - co powinien zawierać i w jakiej formie go złożyć?

Materiały klienta
Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma z mocy prawa możliwość skorzystania z różnego rodzaju urlopów.

Aby tak się jednak stało musi spełnić kilka niezbędnych formalności, w tym między innymi złożyć na ręce pracodawcy stosowny wniosek. Jak to zrobić i w jakiej formie? Między innymi na te i wiele innych ważnych pytań znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule. Wszyscy potrzebujemy wypoczynku lub kilku dni wolnych od pracy, w ciągu których moglibyśmy skupić się na realizacji prywatnych spraw. Z tego powodu ustawodawca daje pracownikom możliwość ubiegania się o urlop, a przedsiębiorca co do zasady nie może mu tego prawa odmówić.

Wniosek urlopowy - co to takiego?

Jest to jeden z kluczowych elementów, jeśli chcemy myśleć o wzięciu urlopu w wybranym przez nas okresie. Obowiązek złożenia wniosku nakłada na pracownika ustawodawca, a dokładnie kwestie te uregulowano w kodeksie pracy oraz stosownych rozporządzeniach. Wnioski urlopowe pozwalają pracodawcy z pewnym wyprzedzeniem zaplanować przedsiębiorcy nieobecność konkretnych pracowników. Ważne jest bowiem zachowanie ciągłości pracy, szczególnie jeśli mówimy o zakładach produkcyjnych czy też firmach z innego segmentu, które zatrudniają sporo osób.

Co wpisać we wniosku?

Nie ma jednego ogólnie przyjętego wzoru wniosku urlopowego, co oznacza, że każdy zakład pracy może stosować własne standardy. Nie ma w tym przypadku jednak żadnych skomplikowanych kwestii, ponieważ we wniosku powinno znaleźć się zaledwie kilka niezbędnych elementów. Mowa przede wszystkim o podaniu swoich danych, nazwy zajmowanego stanowiska, przedziału czasowego urlopu, a także złożeniu podpisu. Tak wypełniony dokument należy skutecznie przekazać pracodawcy lub - jeśli mówimy o dużej firmie - do działu kadr.

Jak złożyć wniosek o urlop?

Najlepszym sposobem, aby w odpowiedni sposób złożyć wniosek o urlop, jest dostarczenie go osobiście i otrzymanie potwierdzenia od drugiej strony, że taki dokument otrzymała. Pracodawca musi bowiem wyrazić zgodę na udzielenie urlopu. Czy może odmówić? Tak, ale tylko w wyjątkowych przypadkach i zazwyczaj wówczas, gdy nieobecność danego pracownika wiązałaby się z tym, że firma musiałaby na przykład przerwać produkcję. Do sytuacji takich dochodzi jednak bardzo rzadko i wszystko jest kwestią indywidualnych uzgodnień między dwiema stronami.

Elektroniczny wniosek - czy to możliwe?

Coraz więcej firm wprowadza u siebie system online, za pomocą którego pracownicy mogą przesyłać wnioski urlopowe oraz inne dokumenty związane z ich zatrudnieniem. Wniosek urlopowy - czy prawo dopuszcza złożenie go w formie elektronicznej? Tak, w polskich przepisach nie znajdziemy zakazu dotyczącego składania wniosku na przykład przez Internet. Najważniejsze jest to, aby pracodawca otrzymał dokument z odpowiednim wyprzedzeniem i w formie, dzięki której może się z nim zapoznać. Elektroniczne wnioski są sporym udogodnieniem i pozwalają zaoszczędzić sporo czasu, dlatego z czasem należy spodziewać się tego, że zostaną wdrożone we wszystkich firmach.

Matriał przygotowany przez inewi.pl

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Historia

Ostatni niemiecki jeniec

W czasie drugiej wojny w obozach jenieckich w USA znalazły się setki tysięcy niemieckich żołnierzy. Wielu z nich podjęło próby ucieczki. Ostatni ze zbiegów, urodzony w Świdnicy Georg Gaertner, ujawnił się po 40 latach.

Andrzej Fedorowicz
12.01.2021
Reklama