Piszemy o wszystkim, co ważne

Codziennie coś nowego. Bądź w centrum wydarzeń.

Subskrybuj
Rynek

PIT 37 – najważniejsze informacje na temat deklaracji podatkowej

Najważniejsze informacje na temat deklaracji podatkowej Najważniejsze informacje na temat deklaracji podatkowej mat. pr.
PIT 37 jest jednym z najczęściej wypełnianych rodzajów deklaracji podatkowej. Stosują go zarówno osoby, które zatrudnione są na umowę o pracę, zlecenie, dzieło, ale również emeryci, renciści, artyści oraz osoby osiągające wynagrodzenie z praw autorskich. Opodatkowaniu podlegają więc wszystkie dochody, jeśli ustawodawca nie zdecydował inaczej. Warto wiedzieć w jaki sposób rozliczyć deklarację, aby móc zrobić to w sposób prawidłowy. Jakie ulgi można zastosować? Czy skorzystanie z internetu pomoże w łatwiejszym rozliczeniu deklaracji?
  1. Umowa o pracę, a rozliczenie PIT
  2. Jakie ulgi PIT można zastosować
  3. E-PITy – szybki i łatwy sposób na rozliczenie deklaracji
PIT 37mat. pr.PIT 37

Umowa o pracę a rozliczenie PIT

Deklaracja PIT 37 powinna zostać złożona przez wszystkie osoby, które osiągają dochód. Wyjątkiem jest wprowadzona ulga dla młodych. Rozliczeniu podlegają zatem wszystkie dochody, które uzyskane zostały w roku poprzednim. Należy zrobić to na podstawie dokumentu PIT 11, który musi dostarczyć pracodawca. W przypadku, gdy podatnika obowiązuje umowa o pracę, zaliczki z tytułu podatku dochodowego pobierane są przez płatnika, czyli w tym przypadku zakład pracy. Wszystkie informacje, do których zaliczają się między innymi dane o wysokości osiągniętego przychodu, zaliczki pobrane na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodów, a także wysokość składek pobieranych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, znaleźć można w druku PIT 11. To właśnie ten dokument jest niezbędny do tego, żeby podatnik mógł wypełnić własną deklarację roczną.

Jednocześnie zmiany w przepisach prawa, przewidziały preferencyjne zasady opodatkowania dla wszystkich tych osób, które nie ukończyły jeszcze 26-tego roku życia. Dlatego też takie osoby, zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, będą całkowicie zwolnione z obowiązku płacenia podatku, jeśli tylko ich roczny przychód zmieści się w określonym limicie. Na chwilę obecną wynosi on 85 528 zł.

Jakie ulgi PIT można zastosować

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że rozliczenie PIT wiąże się z możliwością skorzystania z określonych ulg. Ulgi PIT pozwalają na zastosowanie wielu odliczeń. Jedną z najpopularniejszych jest na przykład ulga prorodzinna, wykorzystywana przez podatników będących rodzicami. Przysługuje ona na każde małoletnie dziecko, nad którym podatnik sprawował władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub też sprawował opiekę w rodzinie zastępczej. Podatek do zapłaty można również pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko one podlegają bowiem odliczeniu bezpośrednio od podatku. Jeśli mowa o składkach na ubezpieczenie społeczne, to podlegają one odliczeniu od dochodu. Ulgi w PIT 37 pozwalają na zastosowanie tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Podstawę obliczenia podatku stanowi wówczas dochód po odliczeniu kwot wydatków, które poniesione zostały na cele rehabilitacyjne. Odliczyć można również wydatki związane bezpośrednio z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W PIT 37 odliczyć można także ulgę na internet. Przysługuje ona jednak wyłącznie podatnikowi w następujących po sobie kolejno dwóch latach podatkowych, jeśli wcześniej nie korzystał z takiego rozwiązania. W końcu również przepisy regulują kwestie darowizn. Co do zasady nie można ich jednak rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu. Jednak część z nich może został rozliczona w zeznaniu rocznym. Chodzi między innymi o darowizny przekazane na cele kultu religijnego, krwiodawstwa lub też kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych. Odliczenie może zostać dokonane w wysokości darowizny, jednak nie powinno ono przekraczać 6% dochodu. Należy również mieć na uwadze, że odliczeniu nie podlegają darowizny, które zostały poniesione na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem wyrobów elektronicznych, tytoniowych, spirytusowych lub też paliwowych.

E-PITy – szybki i łatwy sposób na rozliczenie deklaracji

Umowa o pracę wiąże się bezpośrednio z koniecznością złożenie deklaracji podatkowej. Dobrym sposobem na wywiązanie się z tego obowiązku są e-PITy. Internet bez wątpienia stanowi narzędzie, które przyczynia się do szybszego i prostszego rozliczenia deklaracji. Dodatkowo wszystko odbywa się bez konieczności opuszczania własnego domu oraz ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Dedykowane programy po wprowadzeniu odpowiednich danych do systemu, wyliczają podatek w sposób całkowicie samodzielny. To polecana i bezpieczna forma rozliczenia, System może poinformować podatnika, jeśli któreś z okienek zostanie pominięte. Sprawdzi również czy wszystko zostało zaznaczone w sposób prawidłowy. Dodatkowo rozliczając się za pomocą internetu, możemy liczyć na szybsze otrzymanie zwrotu podatku. Zwykle odbywa się to w okresie wynoszącym do 45 dni od momentu wysłania zeznania. Jeśli podatnik zdecyduje się na tradycyjną formę rozliczenia, wówczas może oczekiwać na zwrot podatku nawet do trzech miesięcy.

Reklama

Czytaj także

Społeczeństwo

Obcy bliźniacy. Jak się dziś żyje sobowtórom Putina i Zełenskiego

Podobieństwo do znanych osób bywa lukratywne. Ale w zależności od tego, do kogo jest się podobnym, także niebezpieczne.

Edyta Gietka
28.05.2022
Reklama