Rynek

Od 20 lat „POMAGAMY LUDZIOM NAUKI”

Od 20 lat „POMAGAMY LUDZIOM NAUKI” Od 20 lat „POMAGAMY LUDZIOM NAUKI” mat. pr.
W tym roku Naukowa Fundacja Polpharmy obchodzi 20- lecie istnienia. Jest ona jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z przedsiębiorstwa Polpharma. Ich wartość wynosi już blisko 27 milionów złotych.

Podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie odbywającej się 21 czerwca 2021 r. w formule hybrydowej, zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Wśród nich są autorzy najwyżej ocenionych projektów badawczych, konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.

– To właśnie wiara w naukę, towarzyszyła mi kiedy 20 lat temu zakładałem Naukową Fundację Polpharmy – powiedział w swoim wystąpieniu online Jerzy Starak fundator i pomysłodawca Fundacji, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA - Nie przypuszczałem jak wiele badań zostanie zapoczątkowanych dzięki finansowemu wsparciu przez Fundację polskich uczonych. To zaszczyt współpracować z gronem najwybitniejszych ekspertów ze środowiska medycznego i farmaceutycznego – mówił Jerzy Starak.

Najważniejszym programem realizowanym od 2002 r. przez Fundację jest Konkurs na finansowanie projektów badawczych. W tym czasie do konkursu zgłoszonych zostało 687 projektów. Granty przyznane zostały 78 zespołom badawczym. Z tego 65 projektów zostało zakończonych, a ich efektem jest kilkanaście zgłoszeń patentowych.

Tematem XIX edycji konkursu, przeprowadzonego w 2020 r. była „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”.Dysbioza, to m.in. zaburzenie składu flory bakteryjnej w jelitach. I jeśli tych bakterii jest zbyt mało lub zmienia się ich skład, to zmienia się funkcjonowanie jelit. Mikroflora jelitowa jest pośrednio odpowiedzialna za odporność, ale dysbioza powoduje nasilenie schorzeń ogólnosystemowych, w których kluczowym mechanizmem jest stan zapalny - uzasadniała wybór tematu prof. Janina Stępińska, przewodnicząca Rady Naukowej Polpharmy.

Najwyżej ocenione projekty badawcze

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków badawczych, 9 z nich zostało skierowanych do oceny grupy naukowców - recenzentów. Na podstawie ich recenzji, Rada Naukowa Fundacji złożona z grupy 10 wybitnych profesorów nauk medycznych oceniła wnioski m.in. pod kontem dotychczasowego dorobku ich autorów oraz oryginalności i innowacyjności samych projektów. W ten sposób powstała lista rankingowa zgłoszonych prac, na podstawie której zarząd Fundacji zdecydował o przyznaniu trzech grantów o łącznej wartości 1 136 280 zł.

Laureatami XIX edycji konkursu zostali:

  • Paweł Majak z Wydziału Lekarskiego, III Katedra Pediatrii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na swoje badania dotyczące: Oceny odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny otrzymał grant w wysokości 550 440 zł. W swojej pracy zamierza uzyskać odpowiedzi na kilka pytań: Czy zdrowy nabłonek w warunkach dysbiozy może ulec zapaleniu? Czy nabłonek z przewlekłym zapaleniem w warunkach eubiozy, wyhamuje procesy zapalne? – Moim marzeniem jest zdefiniowanie ścieżek zapalenia, które będą aktywować się pod wpływem dysbiozy i uchwycić potencjalne punkt farmakologicznej modulacji. To umożliwiłoby stosowanie farmakoterapii w hamowaniu zapalenia indukowanego dysbiozą – powiedział prof. Majak.
Prof. Paweł Majak z Wydziału Lekarskiego, III Katedra Pediatrii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.mat. pr.Prof. Paweł Majak z Wydziału Lekarskiego, III Katedra Pediatrii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  • Rafał Pawliczak z Oddziału Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego, Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na realizację projektu: Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy, otrzymał grant w wysokości 81 840 zł. – Celem długookresowym badań jest próba uzyskania odpowiedzi czy przyczyną astmy może być uboga lub inna w składzie mikroflora jelitowa oraz ustalenie czy i w jaki sposób różnorodność flory bakteryjnej moduluje zapalenie, w tym zapalenie alergiczne – mówił prof. Pawliczak.
Prof. Rafał Pawliczak z Oddziału Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego, Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.mat. pr.Prof. Rafał Pawliczak z Oddziału Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego, Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  • Dr Jerzy Kotlinowski z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakładu Biochemii Ogólnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał grant w wysokości 504 tys. zł na: Analizę funkcji białka Mcpip1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne. Białko MCPIP1 (Monocyte Chemoattractant Protein-Induced Protein1) jest ważnym regulatorem równowagi immunologicznej. Uczestniczy zaangażowane w wielu procesach biologicznych m.in. w stanie zapalnym, rozwoju nowotworów czy infekcji wirusowych. – Badania zaplanowane w ramach projektu, umożliwią zdobycie wiedzy czy białko MCPIP1 jest zaangażowane w rozwój zapalenia dróg żółciowych u ludzi i na tej podstawie opracowanie leków hamujących rozwój tej choroby – stwierdził dr Kotlinowski.
Dr Jerzy Kotlinowski z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakładu Biochemii Ogólnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego.mat. pr.Dr Jerzy Kotlinowski z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakładu Biochemii Ogólnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrody dla młodych naukowców

Od 2006 roku, co dwa lata Naukowa Fundacja Polpharmy organizuje program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W tym roku stypendium naukowe w wysokości po 10 tys. zł otrzymało 9 doktorantów. Dotychczas Fundacja na ten cel przeznaczyła już 660 tys. zł.

Od 17 lat Fundacja nagradza również autorów najlepszych prac magisterskich wydziałów farmaceutycznych. Laureaci wyłaniani są w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. W tym roku nagrody otrzymały trzy studentki z Uniwersytetów Medycznych: w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach.

Jerzy Starak gratulując wszystkim laureatom przypomniał słowa Alberta Einsteinea: - Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny.

W kolejnym roku głównym tematem Konkursu na finansowanie projektów badawczych będzie: Covid – 19 etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne.

Relację z gali XIX edycji wręczenia grantów i nagród można obejrzeć na stronie: www.polpharma.pl/gala

Opr. Zofia Leśniewska

Materiał powstał we współpracy z Fundacją Naukową Polpharmy.

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Historia

Droga sztuka – w co się teraz inwestuje

Aukcyjny rynek sztuki w Polsce w swojej 30-letniej historii przeżywał hossy i bessy, mody i nagłe zwroty. Ale mniej więcej od roku po prostu staje na głowie.

Piotr Sarzyński
22.07.2021
Reklama