SIÓDMA EDYCJA LISTKÓW CSR POLITYKI

SIÓDMA EDYCJA LISTKÓW CSR POLITYKI

Już po raz siódmy Tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zapraszają największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce do udziału w zestawieniu Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI.

Warunkiem udziału w zestawieniu jest wypełnienia ankiety online przygotowanej w oparciu o wytyczne normy ISO 26 000, która znajduje się poniżej. Tegoroczna ankieta została uzupełniona o pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) wraz z prośbą o podanie przykładów dobrych praktyk w tym obszarze.

Na wypełnione ankiety czekamy do 21 marca 2018 r. Analiza wyników ankiet zostanie opublikowana w tygodniku POLITYKA z datą wydania 23 maja 2018 r. W przypadku pytań, prosimy przesyłać je na adres mailowy: csr@polityka.pl lub kontaktować się z Justyną Sadowską tel. 22 451 61 50.

Odpowiedzi powinny dotyczyć działalności Spółki/Grupy w Polsce, za rok kalendarzowy 2017; Deloitte oraz Tygodnik POLITYKA zastrzegają sobie prawo do ewentualnej, wyrywkowej weryfikacji przesłanych odpowiedzi.

Poleć stronę

Zamknij