Listki CSR

Trzecia edycja zestawienia Listki CSR POLITYKI

Złoty, srebrny i biały Listek CSR POLITYKI. Złoty, srebrny i biały Listek CSR POLITYKI. Polityka
Redakcja POLITYKI wraz z firmą doradczą PwC po raz trzeci postanowiła przyjrzeć się, jak do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu podchodzą największe polskie firmy.
Polityka

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, stał się bardzo ważnym elementem systemu zarządzania firm, mającym wpływ na ich dynamiczny rozwój, innowacyjność oraz zwiększenie konkurencyjności. Przybywa polskich przedsiębiorstw o zróżnicowanej skali działalności, które rozumieją, że w długofalowej perspektywie osiągnięcie sukcesu biznesowego nie jest możliwe w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół. W swych codziennych działaniach dobrowolnie uwzględniają więc interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy: klientami, pracownikami, udziałowcami, partnerami biznesowymi. Mają świadomość, jak ważne jest kształtowanie odpowiednich warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

Redakcja POLITYKI wraz z firmą doradczą PwC po raz trzeci postanowiła przyjrzeć się, jak do zagadnień CSR podchodzą firmy działające w Polsce. Ankieta została przygotowana na podstawie najważniejszych wytycznych normy ISO 26000, których przestrzeganie i wykorzystywanie bezpośrednio przekłada się na to, czy firma jest społecznie odpowiedzialna. Pytania dotyczą siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów uwzględnionych w normie ISO 26000: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowań wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. 

Ankieta ma pomóc uporządkować informacje o skali, zakresie i kierunku działań odpowiedzialnego biznesu w polskich przedsiębiorstwach oraz przeanalizować trendy rozwoju CSR w największych organizacjach. W praktyce bowiem wciąż nieliczne firmy wdrażają już całościowe i kompleksowe strategie oraz realizują wynikające z nich działania w kluczowych dla odpowiedzialnego biznesu obszarach. Inne są dopiero w połowie lub na początku tej drogi. Warto, aby mogły uczyć się i czerpać inspirację od tych, które początki bycia społecznie odpowiedzialnym mają już za sobą.   

Zachęcamy więc i zapraszamy do wypełnienia ankiety i szczerych wypowiedzi odzwierciedlających faktyczną działalność firmy w Polsce w minionym roku kalendarzowym (2013). Zainteresowane firmy prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem adresu csr@polityka.pl

Tegorocznej publikacji wyników przeglądu CSR – Listki CSR POLITYKI będą towarzyszyć analizy i komentarze przygotowane przez Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Historia

Zanim padły strzały II. Czarna wołga i tajemnicze fiolki pod kopalnią „Sosnowiec”

Jesienią 1981 r. w tłum górników kopalni „Sosnowiec” poleciały fiolki z duszącą substancją. Sprawców do dzisiaj nie znaleziono. Także motyw pozostaje niejasny, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że celem było wywołanie wrzenia w kraju i sprowokowanie siłowej konfrontacji.

Jan Dziadul
21.09.2021
Reklama