Raport CSR 2017

Na rzecz ludzi i Ziemi

Inga Songin

Inga Songin

Magdalena Kruszewska

Magdalena Kruszewska

Magdalena Olborska

Magdalena Olborska

Sylwia Krzyżycka
Katarzyna Buda

Sylwia Krzyżycka

Podejmując więc decyzję o zaangażowaniu w SDGs, przedsiębiorstwa powinny wziąć pod uwagę trzy kwestie. Po pierwsze, z całej grupy celów wybierać te, dla których mogą faktycznie coś zrobić, a podejmowane przez nie działania mogą doprowadzić do realnych zmian. Po drugie, powinny brać przede wszystkim pod uwagę te, które są zintegrowane z podstawową działalnością biznesową i w perspektywie stworzą szansę dla rozwoju samej firmy. I po trzecie, warto koncentrować się na tych celach, które są także priorytetami dla kraju, aby zwiększyć skalę i efektywność działań na poziomie krajowym.

Do 2030 r. zostało niespełna 13 lat. Ile z tych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań zostanie zrealizowanych i w jaki sposób – nie wiadomo. Pewne jest, że innej drogi nie ma.

Zofia Leśniewska
Aleksandra Stanek-Kowalczyk (Deloitte)
(w Raporcie wykorzystano dane z UNIC Poland)

* Źródło: The Global Risks Report 2017 12th Edition, World Economic Forum

***

Inga Songin dyrektor Marketingu i PR Żywiec Zdrój

Cele to motywacja do zmian

Wierzymy, że biznes powinien nie tylko przynosić wyniki finansowe, ale także iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością, gdyż firma jest częścią środowiska, w którym działa. Chcemy budować relacje z konsumentami, partnerami biznesowymi, pracownikami, lokalnymi społecznościami, dbać o środowisko naturalne, a tym samym wspierać transformację modelu gospodarczego na bardziej zrównoważony. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju to ambitne wyzwanie. Uda mu się sprostać tylko wtedy, gdy trosce o indywidualne korzyści będzie towarzyszyć społeczne zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Nasze działania wpisują się w realizacje kilku Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednak zgodnie z misją, której się podjęliśmy i poprzez którą zachęcamy Polaków, by żyli zdrowiej, będąc po stronie natury, szczególnie bliski jest nam cel: „Dobre zdrowie i jakość życia”.

Od lat prowadzimy programy i kampanie edukacyjne mające zachęcić jak największą liczbę osób do picia wody, a także do podawania jej swoim dzieciom. To szczególnie ważne, bo woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu i powinna stanowić podstawę zdrowej diety. Niestety, badania wskazują, że na blisko siedem szklanek wypijanych przez Polaków płynów, tylko niespełna dwie szklanki stanowi woda. To zdecydowanie za mało, gdyż to właśnie woda powinna być głównym źródłem nawodnienia organizmu. Staramy się w tym kierunku edukować społeczeństwo, koncentrując nasze działania na najmłodszych Polakach, ponieważ nawyki żywieniowe z dzieciństwa towarzyszą nam w życiu dorosłym.

Realizujemy jeden z największych programów edukacyjnych z myślą o przedszkolakach pod hasłem: „Mamo, tato, wolę wodę!” (www.wolewode.pl). Dzięki kampanii „Słodziaków nie trzeba dosładzać!” (www.pijewode.pl) staramy się natomiast zainspirować rodziców do zwrócenia uwagi na to, co piją ich dzieci, i zachęcić do podawania wody najmłodszym.

Prowadzimy też projekt edukacyjny „Woda na start”, mający na celu popularyzację wiedzy oraz zmianę nawyków związanych z piciem wody.

Jesteśmy także partnerem realizowanego w szkołach podstawowych programu „Wybieram wodę”, podkreślającego rolę odpowiedniego nawodnienia dla zdrowia i jakości życia.

Jestem głęboko przekonana, że dzięki naszym działaniom przyczyniamy się do zmiany nawyków żywieniowych Polaków, zarówno tych małych, jak i dużych – to dla nas największy sukces.

***

Magdalena Kruszewska
prezes Sanofi w Polsce

Sanofi aktywnie działa na rzecz realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju, podejmując liczne działania z zakresu CSR.

Cel 3: Zapewnić ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

– Sanofi ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy kraju – tworzy i dba o miejsca pracy, realizuje wiele prozdrowotnych programów edukacyjnych dla pacjentów – mówi Magdalena Kruszewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce. Są to np. „Motyle pod ochroną” – kampania promująca profilaktykę chorób tarczycy, „Atopowi bohaterowie” – przeciwdziałająca wykluczeniu dzieci z AZS, „PS mam SM” – uświadamiająca, że życie z SM może być aktywne, czy „Szczęśliwa wątroba, szczęśliwy Ty”, informująca o roli wątroby.

Cel 4: Zapewnić edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Programy stażowe, np. „Student on Board” i Program Ambasadorski to flagowe inicjatywy Sanofi w zakresie edukacji. Regularnie podejmowane są nowe działania. – Podpisane w tym roku porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim wpłynie pozytywnie na podnoszenie jakości kształcenia oraz lepsze rozumienie potrzeb środowiska naukowego i biznesowego – mówi Magdalena Kruszewska.

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Sanofi promuje równouprawnienie i rozwój kobiet w ramach praktyki Gender Balance. Jej założenia realizowane są na wiele sposobów – od regulacji antydyskryminacyjnych w dokumentach statutowych po rozbudowane narzędzia rozwojowe wzmacniające potencjał pracowników, np. Program Mentoringu.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie, wspierać innowacyjność

Fabryka Sanofi w Rzeszowie to przykład wzorcowej inwestycji korporacji międzynarodowej w Polsce. Firma przeznaczyła na inwestycje prawie 200 mln zł, w latach 2017–2018 zainwestuje ok. 34 mln zł. Innowacje to też badania kliniczne, prowadzone w 200 ośrodkach. Sanofi inwestuje w prace nad lekami, które znajdują się w różnych fazach badań. Firma promuje i wspiera innowacyjność, działając też na rzecz lokalnych społeczności, np. w ramach wolontariatu pracowniczego. – Wolontariat Sanofi opiera się na innowacjach społecznych, a jego celem jest poprawa jakości życia społeczności, pośród których funkcjonujemy na co dzień – mówi Magdalena Kruszewska.

Cel 13: Działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Zdecydowaliśmy o wymianie floty aut służbowych, wybierając pojazdy zużywające mniejsze ilości paliwa. W efekcie obniżono spalanie i emisję CO2 o 20 proc. Działania na rzecz ochrony środowiska podejmuje też fabryka w Rzeszowie, wdrażając rozwiązania dot. przechowywania surowców, zużycia wody i prądu. W ich efekcie roczna konsumpcja energii potrzebna na wyprodukowanie 1 opakowania dermokosmetyku spadła o 16 proc. r/r.

***

Magdalena Olborska
menedżer CSR w Samsung Polska

Rozwój cyfrowych kompetencji Polaków

Samsung jako lider nowoczesnych technologii nie tylko tworzy produkty ułatwiające funkcjonowanie współczesnego człowieka, ale równocześnie czuje odpowiedzialność za działania edukacyjne na rzecz podnoszenia cyfrowych kompetencji ich użytkowników. Bez wiedzy o technologii wykorzystujemy tylko jej minimalny potencjał, dlatego od wielu lat podejmujemy szereg programów, które uczą konsumentów i partnerów biznesowych konkretnych umiejętności, takich jak programowanie, bezpieczeństwo w sieci czy zasady korzystania z technologii z troską o środowisko. Jedną z takich inicjatyw jest konsekwentnie prowadzony program Mistrzowie Kodowania, który rozwija cyfrowe kompetencje młodego pokolenia Polaków. Choć głównymi beneficjentami Mistrzów Kodowania są uczniowie przedszkoli i szkół, program daje też duże szanse rozwoju nauczycielom.

Obecnie angażuje on ponad 1700 placówek, prawie 4000 nauczycieli i 100 000 uczniów. Nie zapominamy też o seniorach, dla których organizujemy warsztaty z obsługi smartfonów i aplikacji.

Działaniem dla starszej młodzieży jest natomiast Samsung LABO, czyli nowatorski program edukacyjny adresowany do studentów technicznych uczelni wyższych, techników oraz szkół zawodowych. Poza udostępnieniem doskonale wyposażonego miejsca pracy, istotnym elementem kursu jest nauka przedsiębiorczości.

Samsung LABO odpowiada na potrzeby branży ICT na polskim rynku pracy, a studentom pomaga stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej. Przy okazji wspiera społeczności lokalne, bo to głównie dla nich powstają gotowe aplikacje mobilne. Jedną z nich jest „Centrum akcji”, która usprawnia pracę Sekcji Poszukiwawczej Ochotniczej Straży Pożarnej Wołczkowo w poszukiwaniach zaginionych osób.

Samsung wyrównuje także szanse edukacyjne wśród młodych przedsiębiorców. Nowo otwarty Samsung Inkubator w Rzeszowie zapełnia istotną niszę w łączeniu potencjału korporacji oraz start-upów. Start-upy otrzymują zarówno przestrzeń wyposażoną w najlepszej jakości sprzęty, które mają ułatwić im pracę i realizowanie pomysłów Internetu Rzeczy, ale także wsparcie doświadczonych ekspertów zaangażowanych w tworzenie flagowych urządzeń marki Samsung. Jest to możliwe, ponieważ Samsung prowadzi w Warszawie największe po Korei centrum rozwoju i badań na świecie. To dzięki zapleczu polskich programistów i inżynierów powstają rozwiązania technologiczne udostępniane klientom z innych rynków europejskich.

***

Sylwia Krzyżycka
dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Jerónimo Martins Polska

W Biedronce nie marnujemy żywności

Na świecie rocznie wyrzuca się 1,3 mld ton jedzenia, co stanowi 1/3 całości produkowanej żywności. Masa marnowanej żywności przypadającej na Polaka to 237 kg rocznie, co w przeliczeniu oznacza 1,5 bochenka chleba wyrzucanego przez każdego z nas codziennie do kosza.

Sieć sklepów Biedronka na bieżąco pracuje nad tym, by przeciwdziałać marnowaniu artykułów spożywczych, tym samym realizując 12 Cel Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Nasze działania obejmują zarówno proces zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką i sprzedażą, jak i bezpośrednie przekazywanie żywności organizacjom pożytku publicznego.

Nowoczesny system dystrybucji umożliwia nam dostawy towarów w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu ich zamówienia przez sklep. Wszystkie sklepy w sieci Biedronka są zaopatrywane minimum raz dziennie, dzięki czemu oferowane przez nas produkty zachowują jak najdłużej swoją świeżość i wysoką jakość. Dostawy są precyzyjnie ustalane w relacji do przewidywanego popytu, co pozwala minimalizować potencjalne straty.

W obszarze zarządzania asortymentem współpracujemy z dostawcami artykułów i wprowadzamy mniejsze opakowania, które ułatwiają konsumentom zarządzanie żywnością w domu.

Przeciwdziałamy marnowaniu żywności również we własnej fabryce zup, w której obok ładnych, skalibrowanych warzyw, używamy też tych o nietypowym kształcie, zapewniając przy tym ich najwyższą jakość.

Produkty nienadające się do sprzedaży są odbierane z naszych sklepów i przetwarzane przez wyspecjalizowane firmy. Z owoców i warzyw wytwarzany jest biogaz, z produktów mięsnych powstaje karma dla zwierząt, a pieczywo trafia do gorzelni. Blisko 100 proc. przekazanych przez sklepy Biedronka artykułów jest poddawanych recyklingowi lub odzyskowi.

W naszej sieci uruchomiliśmy także system przekazywania artykułów spożywczych na cele charytatywne bezpośrednio z centrów dystrybucyjnych oraz sklepów. Pełnowartościowa żywność, ale z upływającym wkrótce terminem przydatności do spożycia czy z uszkodzonym opakowaniem, a także dojrzałe owoce i warzywa, są przekazywane na zasadzie darowizny organizacjom pożytku publicznego. W ten sposób w minionym roku 63 sklepy oraz 7 centrów dystrybucyjnych Biedronki przekazały 87 ton żywności o wartości ponad 220 tys. zł. Obecnie już ponad 100 sklepów bierze udział w tym programie. Planujemy, że do końca roku będzie ich minimum 300, a liczba ta będzie wzrastać w kolejnych latach.

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną