Listki CSR

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI – VII edycja zestawienia

weerpart / PantherMedia
Już po raz siódmy POLITYKA i firma doradcza Deloitte zapraszają największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce do udziału w zestawieniu Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI.
Polityka

Społeczna odpowiedzialność biznesu w wielu polskich przedsiębiorstwach na trwałe wpisała się w ich działalność i politykę zarządczą, o czym świadczy rosnące, choć stopniowo, zainteresowanie udziałem w zestawieniu.

Co roku wysyłamy zaproszenia do wypełnienia ankiety do ok. tysiąca największych przedsiębiorstw oraz organizacji i ponad 110 firm regularnie bierze udział w zestawieniu. Z tego prawie połowa może pochwalić się Listkami CSR POLITYKI w różnych kolorach.

Rozpoczynamy kolejną edycję zestawienia i zapraszamy firmy, które chcą dzielić się swoimi dobrymi praktykami oraz sprawdzić, jak ich działania w obszarze CSR wyglądają na tle innych organizacji, aby wypełniły ankietę!

Ankieta w wersji online, przygotowana przez ekspertów z firmy doradczej Deloitte, znajduje się na stronie www.polityka.pl/csr. Pytania do ankiety bazują na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

Dodatkowo ankieta została uzupełniona o pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) wraz z prośbą o podanie przykładów dobrych praktyk w tym obszarze.

Na wypełnione ankiety czekamy do 21 marca 2018 roku. Analiza wyników ankiet zostanie opublikowana w POLITYCE 23 maja 2018 roku.

Trzy kategorie Listków CSR oraz kryteria ocen

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Reklama

Czytaj także

Pomocnik Historyczny

Fiat 126p. Polski Volkswagen, tylko trochę mniejszy

Gdyby szukać materialnego symbolu gierkowskiej dekady, Polski Fiat 126p byłby jak znalazł. To za sprawą tego małego autka zaczęła się w PRL era masowej motoryzacji. Bo samochód – obok własnego mieszkania – miał być najbardziej widomym znakiem dobrobytu Polaków.

Adam Grzeszak
12.10.2021
Reklama