Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Listki CSR

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI – VII edycja zestawienia

weerpart / PantherMedia
Już po raz siódmy POLITYKA i firma doradcza Deloitte zapraszają największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce do udziału w zestawieniu Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI.
Polityka

Społeczna odpowiedzialność biznesu w wielu polskich przedsiębiorstwach na trwałe wpisała się w ich działalność i politykę zarządczą, o czym świadczy rosnące, choć stopniowo, zainteresowanie udziałem w zestawieniu.

Co roku wysyłamy zaproszenia do wypełnienia ankiety do ok. tysiąca największych przedsiębiorstw oraz organizacji i ponad 110 firm regularnie bierze udział w zestawieniu. Z tego prawie połowa może pochwalić się Listkami CSR POLITYKI w różnych kolorach.

Rozpoczynamy kolejną edycję zestawienia i zapraszamy firmy, które chcą dzielić się swoimi dobrymi praktykami oraz sprawdzić, jak ich działania w obszarze CSR wyglądają na tle innych organizacji, aby wypełniły ankietę!

Ankieta w wersji online, przygotowana przez ekspertów z firmy doradczej Deloitte, znajduje się na stronie www.polityka.pl/csr. Pytania do ankiety bazują na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

Dodatkowo ankieta została uzupełniona o pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) wraz z prośbą o podanie przykładów dobrych praktyk w tym obszarze.

Na wypełnione ankiety czekamy do 21 marca 2018 roku. Analiza wyników ankiet zostanie opublikowana w POLITYCE 23 maja 2018 roku.

Trzy kategorie Listków CSR oraz kryteria ocen

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Reklama

Czytaj także

Fotoreportaże

Jaki sens szycia? Mamy w Polsce mistrzów, uczniów brak

Krawiectwo miarowe odradza się powoli, bo i powoli rośnie społeczna chęć podkreślenia ubiorem statusu, aspiracji oraz zwykłej satysfakcji z własnego wyglądu. Coraz mniejsze grono mistrzów ma pełne ręce roboty, a następców nie widać.

Marcin Piątek
05.02.2023
Reklama