Nowy Raport CSR już niebawem w POLITYCE
Kolejny Raport CSR na temat zrównoważonego rozwoju opublikujemy 11 kwietnia w tygodniku POLITYKA. Tym razem głównym tematem będzie gospodarka o obiegu zamkniętym.
Nadal najpowszechniejszym modelem produkcji w gospodarce jest podejście: wyprodukuj, wykorzystaj i wyrzuć.
Polityka

Nadal najpowszechniejszym modelem produkcji w gospodarce jest podejście: wyprodukuj, wykorzystaj i wyrzuć.

Nadal najpowszechniejszym modelem produkcji w gospodarce jest podejście: wyprodukuj, wykorzystaj i wyrzuć. Taki model wpływa negatywnie na środowisko poprzez nadmierną eksploatację zasobów, gromadzenie odpadów i emisję zanieczyszczeń. Natomiast w gospodarce o obiegu zamkniętym zamiast wyrzucenia produktu naprawia się go, odnawia i ponownie wykorzystuje. U podstaw tej koncepcji leży możliwie jak najdłuższe zachowanie wartości materiałów i produktów.

W odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami i gospodarkami w grudniu 2015 roku Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet aktów prawnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem tych regulacji w skali globalnej jest powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz materiałów z recyklingu, inwestycjom w badania i nowe technologie, a także większe zaangażowanie samych konsumentów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest możliwa do wprowadzenia i utrzymania bez ścisłych regulacji. Ale nie chodzi o porzucanie zasad wolnego rynku, a raczej o umiejętne wykorzystanie równocześnie wielu narzędzi i mechanizmów.

Partnerami merytorycznymi Raportu CSR są: Żywiec, Danone, Tesco i Velux.

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj