Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Na swoim

Henry Ford (1863 - 1947), legendarny założyciel Ford Motor Company. Zrewolucjonizował system produkcji aut. Henry Ford (1863 - 1947), legendarny założyciel Ford Motor Company. Zrewolucjonizował system produkcji aut. The Granger Collection / Forum
Jakie trzeba mieć cechy, jak należy myśleć i czego powinno się nauczyć, żeby odnieść sukces jako przedsiębiorca?
Tomasz Bata (1876-1932), czeski przemysłowiec, założyciel znanej firmy obuwniczej Bata. Stworzył własny system zarządzania i organizacji pracy.Peter Campbell/Corbis Tomasz Bata (1876-1932), czeski przemysłowiec, założyciel znanej firmy obuwniczej Bata. Stworzył własny system zarządzania i organizacji pracy.

Ludzie masowo idą na swoje. Zarówno kraje bardzo zamożne, jak i te bardzo biedne łączy wspólny trend – odsetek nowych przedsiębiorców stale wzrasta; najwięcej przybywa ich dziś w krajach uboższych, a najmniej – w Europie Zachodniej.

W krajach biedniejszych duża część firm otwierana jest bardziej z konieczności niż chęci. Trudności ze znalezieniem zatrudnienia, a także niewielkie wsparcie socjalne nierzadko zmuszają do rozpoczęcia własnej działalności. Tak powstają firmy małe, często rodzinne, a wiele z nich to bardziej forma zatrudnienia (świadczenie usług na rzecz jednego podmiotu) niż działalność gospodarcza z prawdziwego zdarzenia. Liczni spośród tych przedsiębiorców, gdyby stworzyć im autentyczny wybór, wybraliby pracę etatową, a nawet chętnie zrezygnowaliby z pracy w ogóle.

Nie należy jednak lekceważyć i tej formy działalności. Po pierwsze, takie przedsiębiorstwa tworzą zatrudnienie. Po drugie, przyczyniają się do większej konkurencji na rynku i bardzo często wypełniają nisze, których nie dostrzegają lub nie chcą zapełniać większe firmy. Po trzecie, bywa i tak, że mała firma – czy to w wyniku korzystnego zbiegu okoliczności, czy też z ambicji właściciela – zaczyna się rozwijać i wyrasta na dużą. A poza wszystkim firmy prowadzone pospołu przez całą rodzinę stanowią świetną szkołę przedsiębiorczości dla dzieci założycieli. Jak pokazują badania na całym świecie, obecność przedsiębiorcy w najbliższym otoczeniu to jeden z głównych czynników, które wróżą podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Twórczy innowatorzy

Niemniej z punktu widzenia całości gospodarki szczególnie cenne są te firmy, które zakładane są z wyboru, a nie z konieczności.

Ja My Oni „Jak pracować z sensem” (100069) z dnia 25.02.2013; Zakład pracy - jak to działa; s. 29
Reklama