Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Prawda ekranu

Algorytmy do walki z bezrobociem

Algorytmy, przeczesujące rzeczywistość społeczną, to nie jest polski wynalazek. Algorytmy, przeczesujące rzeczywistość społeczną, to nie jest polski wynalazek. Dimitri Otis / Getty Images
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach innowacji walczy z bezrobociem za pomocą komputerowego algorytmu.
Ministerstwo postawiło na zbieranie danych wedle z góry ustalonego, sztywnego scenariusza i ich obróbkę przez program komputerowy.Yermek Nugamanov/PantherMedia Ministerstwo postawiło na zbieranie danych wedle z góry ustalonego, sztywnego scenariusza i ich obróbkę przez program komputerowy.

Nowy system został oparty na słusznych przesłankach: nie każdy, kto formalnie zarejestrował się w urzędzie pracy, potrzebuje tego samego wsparcia. Niektórzy nie szukają niczego poza ubezpieczeniem zdrowotnym. Inni potrzebują, w pierwszej kolejności, szkolenia czy dotowanego stażu, ponieważ wypadli z rynku pracy. Wreszcie, są też tacy, którzy mogą i chcą podjąć pracę od ręki. Rozróżnienie tych potrzeb i odpowiednie dopasowanie oferty, jaką może zaproponować bezrobotnemu urząd pracy, ma sens. Problem zaczyna się w praktyce: kto i na jakiej podstawie powinien tego rozróżnienia dokonać?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postawiło na dane i profilujący algorytm. Urzędnicy zostali wyposażeni w podręcznik ze szczegółowymi wytycznymi, jak przeprowadzić wywiad i zebrać potrzebne informacje, oraz program komputerowy, który na tej podstawie podpowiada, do której kategorii należy zaliczyć konkretnego człowieka.

Z podręcznika przygotowanego przez ministerstwo dla przeprowadzających wywiad urzędników wynika, że do trzeciej kategorii (najgorzej rokującej z perspektywy zatrudnienia) powinny trafiać w szczególności osoby, które pracują w tzw. szarej strefie, zamieszkałe w miejscowościach „niekorzystnie ulokowanych względem rynku pracy”, sprawujące stałą opiekę (np. nad niepełnosprawnymi dziećmi), kobiety wychowujące dzieci i prowadzące gospodarstwo domowe, osoby samotne, bez wsparcia w rodzinie, które borykają się z niepełnosprawnością. Jeśli w trakcie wywiadu bezrobotny ujawni jedną z tych cech, algorytm – jak można przypuszczać – zasugeruje przyporządkowanie do trzeciej kategorii. Tak ustrukturyzowany wywiad pomija szczególne okoliczności i charakterystykę konkretnej osoby – np.

Polityka 24.2015 (3013) z dnia 09.06.2015; Społeczeństwo; s. 32
Oryginalny tytuł tekstu: "Prawda ekranu"
Reklama