Społeczeństwo

Matka woła: wracaj!

Grecko-polska tułaczka Macedończyków

Lądek Zdrój, 1949 r., opiekunowie i  ich podopieczni z miejscowego domu dziecka, w niebieskiej koszuli Mito Aleksowski. Lądek Zdrój, 1949 r., opiekunowie i ich podopieczni z miejscowego domu dziecka, w niebieskiej koszuli Mito Aleksowski. Archiwum prywatne
Wśród greckich uchodźców, którzy trafili do Polski, byli też Macedończycy. Grecja ich nie chce, Polska nie rozumie.
Syn Mito Aleksowskiego, Petro, wśród ruin domu dziadków w Sidirochori, Grecja, 2002 r.Archiwum prywatne Syn Mito Aleksowskiego, Petro, wśród ruin domu dziadków w Sidirochori, Grecja, 2002 r.

Mito Aleksowski ma 72 lata, kiedy pisze do ambasady greckiej w Warszawie: „Proszę o podanie mi informacji, czy posiadam obywatelstwo greckie, czyli to, które posiadałem po urodzeniu się 20 kwietnia 1939 r. we wsi Sidirochori, powiat Kastoria, jako Dimitris Aleksiu z rodziców Petrosa i Sofii. Informuję, że od 1948 r., czyli od wywiezienia mnie wraz z innymi dziećmi z Grecji mieszkam w Polsce, ale obywatelstwa polskiego oraz żadnego innego nie przyjąłem”.

Odpowiedzi nie dostaje.

Czytaj także

Nauka

Mężczyźni są wzrokowcami, a kobiety… Kobiety też są

Opublikowana właśnie metaanaliza badań neuroobrazujących wskazuje, że mózgi kobiet mogą reagować na wizualne bodźce seksualne podobnie jak mózgi mężczyzn. Czyżby, wbrew powszechnej opinii, nie tylko oni, ale i one były wzrokowcami?

Piotr Rzymski
16.07.2019