Młodzi Ukraińcy ponoszą bezpośrednie skutki wojny w Donbasie. Podsumowanie forum „Młodzież na Ukrainie”
Od początku konfliktu do lutego 2016 roku ponad 250 tysięcy młodych Ukraińców musiało zmienić miejsce zamieszkania.
Uczestnicy forum w trakcie rozmów.
Tobias Tanzyna/Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Uczestnicy forum w trakcie rozmów.

Oleksandr Jarema, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy
Tobias Tanzyna/Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Oleksandr Jarema, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy

Logo Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
mat. pr.

Logo Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

Jak wygląda praca z młodzieżą na Ukrainie? Jakie cele stawiają sobie młodzi ludzie? Jaki wpływ na ich życie ma sytuacja polityczna? Na te i inne pytanie odpowiedzi szukało blisko stu polskich, niemieckich i ukraińskich uczestników forum „Młodzież na Ukrainie”, które odbyło się 19 maja w Berlinie.

Spotkanie zorganizowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Służyło ono wymianie doświadczeń wśród młodzieży, ekspertów z dziedziny nauki, edukacji i współpracy międzynarodowej oraz  przedstawicieli administracji.

Priorytety ukraińskiej polityki młodzieżowej

O tym, jak wygląda polityka młodzieżowa na Ukrainie oraz jak można ją odnieść do europejskiej polityki młodzieżowej, mówili we wprowadzeniu ukraiński wiceminister sportu i młodzieży Oleksandr Yarema oraz dr Maksymilian Fras z London School of Economics.

Obok edukacji narodowo-patriotycznej i aktywności społecznej młodzieży kluczowymi celami programu ukraińskiej polityki młodzieżowej na lata 2016-2020 są m.in. zdrowy styl życia oraz zatrudnienie młodzieży i polityka mieszkaniowa. W koncepcji znajdują się także programy wsparcia dla młodych ludzi z terytoriów czasowo okupowanych, w tym uchodźców, oraz plany rozwoju edukacji pozaformalnej i współpracy międzynarodowej.

Czego brakuje? Według Maksymiliana Frasa aktualna strategia zakłada wprawdzie aktywny udział młodzieży w życiu społecznym i kształtowaniu polityki młodzieżowej, lecz brak w niej instrumentów monitorowania i ewaluacji osiągniętych celów. Za konieczne uważał także działania podnoszące stopień akceptacji społecznej dla zaangażowania obywatelskiego i pracy z młodzieżą na Ukrainie.

Tendencje demograficzne, mobilność, zamieszkanie i zatrudnienie

Z prezentacji Maksymiliana Frasa wynikało, że procent ludzi młodych (14-34 lat) w ogólnej populacji kraju spadł w latach 2011-2015 z ponad 30 proc. o prawie 3 procent. W latach 2011-2014 wzrosła stopa bezrobocia i spadł współczynnik aktywności zawodowej młodzieży, a badania z 2013 roku wykazały, że najbardziej popularna formą pracy było samozatrudnienie. Znaczna część młodzieży w wieku 15-19 lat przenosi się z obszarów wiejskich do miast, w nich żyje jej większość – w 2016 roku proporcja młodych mieszkańców miast w stosunku do całości młodzieży stanowiła 70 proc. Młodzież dzisiejszej Ukrainy jest bardzo mobilna, co dotyczy nie tylko mobilności wewnętrznej, ale też międzynarodowej.

Jak przedstawił wiceminister Yarema, 30 proc. młodych Ukraińców było już w swoim życiu za granicą. Największa grupa młodzieży, 45 proc., nie posiada własnego mieszkania i mieszka z rodzicami, lecz aż 32 proc. ma własne lokum. Do tej pory tylko 2 proc. młodych ludzi było zaangażowanych w działalność organizacji młodzieżowych. Z oferty organizacji pozarządowych w swoim życiu skorzystało już choć raz 21 proc. młodych Ukraińców. By aktywować potencjał młodzieży w społeczeństwie, powstał specjalny konkurs na projekty realizujące założenia polityki młodzieżowej oraz specjalna nagroda rządowa za rozwój wyjątkowych inicjatyw młodzieżowych w lokalnych społecznościach.

Co daje międzynarodowa wymiana młodzieży?

Na podstawie ewaluacji 13 polsko-niemiecko-ukraińskich projektów spotkań młodzieży z 2016 roku niemiecka socjolog Verena Henkel zaprezentowała, co międzynarodowa wymiana wnosi do osobistego rozwoju młodych ludzi. O swoje doświadczenia z projektu zapytanych zostało ponad 440 młodych ludzi z wszystkich trzech krajów. Dla prawie 40 proc. z nich spotkanie to stanowiło pierwszy w życiu pobyt za granicą i kontakt z rówieśnikami z pozostałych krajów.

Ważne tematy społeczne

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną