Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty w okazyjnej cenie!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Młodzi Ukraińcy ponoszą bezpośrednie skutki wojny w Donbasie. Podsumowanie forum „Młodzież na Ukrainie”

Uczestnicy forum w trakcie rozmów. Uczestnicy forum w trakcie rozmów. Tobias Tanzyna / Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Od początku konfliktu do lutego 2016 roku ponad 250 tysięcy młodych Ukraińców musiało zmienić miejsce zamieszkania.
Oleksandr Jarema, Wiceminister Młodzieży i Sportu UkrainyTobias Tanzyna/Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Oleksandr Jarema, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy
Logo Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)mat. pr. Logo Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

Jak wygląda praca z młodzieżą na Ukrainie? Jakie cele stawiają sobie młodzi ludzie? Jaki wpływ na ich życie ma sytuacja polityczna? Na te i inne pytanie odpowiedzi szukało blisko stu polskich, niemieckich i ukraińskich uczestników forum „Młodzież na Ukrainie”, które odbyło się 19 maja w Berlinie.

Spotkanie zorganizowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Służyło ono wymianie doświadczeń wśród młodzieży, ekspertów z dziedziny nauki, edukacji i współpracy międzynarodowej oraz  przedstawicieli administracji.

Priorytety ukraińskiej polityki młodzieżowej

O tym, jak wygląda polityka młodzieżowa na Ukrainie oraz jak można ją odnieść do europejskiej polityki młodzieżowej, mówili we wprowadzeniu ukraiński wiceminister sportu i młodzieży Oleksandr Yarema oraz dr Maksymilian Fras z London School of Economics.

Obok edukacji narodowo-patriotycznej i aktywności społecznej młodzieży kluczowymi celami programu ukraińskiej polityki młodzieżowej na lata 2016-2020 są m.in. zdrowy styl życia oraz zatrudnienie młodzieży i polityka mieszkaniowa. W koncepcji znajdują się także programy wsparcia dla młodych ludzi z terytoriów czasowo okupowanych, w tym uchodźców, oraz plany rozwoju edukacji pozaformalnej i współpracy międzynarodowej.

Czego brakuje? Według Maksymiliana Frasa aktualna strategia zakłada wprawdzie aktywny udział młodzieży w życiu społecznym i kształtowaniu polityki młodzieżowej, lecz brak w niej instrumentów monitorowania i ewaluacji osiągniętych celów. Za konieczne uważał także działania podnoszące stopień akceptacji społecznej dla zaangażowania obywatelskiego i pracy z młodzieżą na Ukrainie.

Tendencje demograficzne, mobilność, zamieszkanie i zatrudnienie

Z prezentacji Maksymiliana Frasa wynikało, że procent ludzi młodych (14-34 lat) w ogólnej populacji kraju spadł w latach 2011-2015 z ponad 30 proc. o prawie 3 procent. W latach 2011-2014 wzrosła stopa bezrobocia i spadł współczynnik aktywności zawodowej młodzieży, a badania z 2013 roku wykazały, że najbardziej popularna formą pracy było samozatrudnienie. Znaczna część młodzieży w wieku 15-19 lat przenosi się z obszarów wiejskich do miast, w nich żyje jej większość – w 2016 roku proporcja młodych mieszkańców miast w stosunku do całości młodzieży stanowiła 70 proc. Młodzież dzisiejszej Ukrainy jest bardzo mobilna, co dotyczy nie tylko mobilności wewnętrznej, ale też międzynarodowej.

Jak przedstawił wiceminister Yarema, 30 proc. młodych Ukraińców było już w swoim życiu za granicą. Największa grupa młodzieży, 45 proc., nie posiada własnego mieszkania i mieszka z rodzicami, lecz aż 32 proc. ma własne lokum. Do tej pory tylko 2 proc. młodych ludzi było zaangażowanych w działalność organizacji młodzieżowych. Z oferty organizacji pozarządowych w swoim życiu skorzystało już choć raz 21 proc. młodych Ukraińców. By aktywować potencjał młodzieży w społeczeństwie, powstał specjalny konkurs na projekty realizujące założenia polityki młodzieżowej oraz specjalna nagroda rządowa za rozwój wyjątkowych inicjatyw młodzieżowych w lokalnych społecznościach.

Co daje międzynarodowa wymiana młodzieży?

Na podstawie ewaluacji 13 polsko-niemiecko-ukraińskich projektów spotkań młodzieży z 2016 roku niemiecka socjolog Verena Henkel zaprezentowała, co międzynarodowa wymiana wnosi do osobistego rozwoju młodych ludzi. O swoje doświadczenia z projektu zapytanych zostało ponad 440 młodych ludzi z wszystkich trzech krajów. Dla prawie 40 proc. z nich spotkanie to stanowiło pierwszy w życiu pobyt za granicą i kontakt z rówieśnikami z pozostałych krajów.

 

Młodzi ludzie szczególnie doceniali to, że poznali nowych przyjaciół (ponad 80 proc.) i że mogli odkryć sami w sobie nowe cechy (ponad 60 proc.). 53 proc. podało, że spotkanie przyczyniło się do lepszego zrozumienia przez nich aktualnej sytuacji politycznej i społecznej w innych krajach.

Wpływ sytuacji politycznej i rosyjskiej agresji na młodych ludzi

Ukraiński wiceminister sportu i młodzieży Oleksandr Yarema przedstawił skutki agresji Rosji na Ukrainę dla życia młodych ludzi. Od początku konfliktu, w jego następstwie, do lutego 2016 roku ponad 250 tysięcy Ukraińców w wieku od 14 do 35 lat musiało zmienić miejsce zamieszkania. W 2014 roku ponad 2600 osób, a w 2015 roku ponad 700 osób w tym wieku straciło życie.

O wpływie sytuacji politycznej na Ukrainie na życie młodych ludzi oraz różnych środowiskach społecznych, w których się obracają, goście forum dyskutowali także  w jednej z trzech grup tematycznych. Rozmowa w innym gronie poświęcona była formom i programom wspierania projektów z udziałem ukraińskiej młodzieży. Przedstawiono także ofertę i zapotrzebowanie na projekty dla młodych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mających na celu wsparcie rozwoju osobistego i zaangażowania w życiu społecznym.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM, niem. Deutsch-Polnisches Jugendwerk) umożliwia młodym Polakom i Niemcom poznanie się i współpracę. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty spotkań. Została utworzona 17 czerwca 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego.

Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu odbyło się ponad 70 000 projektów, w których udział wzięło ponad 2,8 miliona uczestników.

Reklama

Czytaj także

Kultura

Franciszek Pieczka, siła spokoju. „Trzeba mówić więcej dobrych słów”

Zmarł Franciszek Pieczka, jeden z najbardziej szanowanych polskich aktorów. W plebiscycie POLITYKI uznano go za jednego z najwybitniejszych powojennych artystów.

Janusz Wróblewski
27.09.2022
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną