Polityka. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

Subskrybuj
Świat

Ufni, nie żarliwi

Cerkiew odżyła wraz z pierestrojką. Po rewolucji październikowej bolszewicy odebrali cerkiewny majątek, przejęli świątynie, wiele z nich zniszczyli lub przekształcili w magazyny, represjonowali duchownych i wiernych.

Cerkiew mogła działać legalnie tylko podczas II wojny światowej i kilka lat po niej, z osobistego rozkazu Stalina, który wykorzystał Kościół do walki z nazistowskimi Niemcami. Ponowne prześladowania spadły na prawosławie za Nikity Chruszczowa i po dojściu do władzy Leonida Breżniewa, który próbował przekształcić Cerkiew w dekoracyjną instytucję publicznie demonstrowanego pluralizmu i uczestnika finansowanego przez ZSRR ruchu pokojowego. Niemniej wielu biskupów i duchownych współpracę z władzami uznało za niezbędny warunek przetrwania. To oni stali się siłą napędową odnowy Kościoła. Za pontyfikatu patriarchy Aleksego II (1990–2008) nastąpiło odrodzenie wspólnot cerkiewnych, klasztorów i seminariów, w 2008 r. Cerkiew prawosławna w Rosji miała 30 tys. parafii, 157 diecezji, 804 klasztory, 203 biskupów i ponad 30 tys. duchownych. Następca Aleksego patriarcha Cyryl I (rozpoczął misję 1 lutego 2009 r.) zainicjował proces aggiornamento Cerkwi, przystosowania do współczesności. Niełatwo układają się stosunki między Kościołem a rządem – Cerkiew zachowuje szczególną rolę, często stając się moralnym filarem władzy.

Jedna czwarta Rosjan chce, aby prawosławie było w Rosji religią państwową. Przynależność do Cerkwi deklaruje 59 proc. mieszkańców kraju, około 26 proc. uważa się za niewierzących, 2 proc. należy do innych wspólnot chrześcijańskich, 6 proc. to muzułmanie, 2 proc. reprezentuje inne religie, a 5 proc. nie potrafi określić swej konfesji. Z ustaleń centrum badań socjologicznych FOM z 2008 r. wynika, że rosyjscy prawosławni nie praktykują żarliwie. Ledwie co 10 wierny pojawia się w cerkwi przynajmniej raz w miesiącu, co trzeci nigdy się nie modli, 60 proc. nigdy nie czyta tekstów biblijnych, tylko 7 proc. przestrzega nakazów Wielkiego Postu, jedynie 2 proc. pości też w inne dni nakazane, w tym w środy i piątki. Rosjanie darzą Cerkiew dużym zaufaniem, ufa jej 62 proc. społeczeństwa.

Więcej na ten temat

Warte przeczytania

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Nauka

Testy antygenowe i omikron. Jak poprawnie zrobić wymaz?

Testy antygenowe na koronawirusa mają tę zaletę, że są szybkie i można je zrobić samodzielnie, ale wiele wskazuje, że w dobie omikronu będzie trzeba zmienić sposób ich wykonywania. Większa skuteczność wykrywania infekcji jest szczególnie istotna w kontekście ostatniego komunikatu WHO.

Piotr Rzymski
12.01.2022
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną