Kto może zasiąść w komisji wyborczej

WYBORY 2018
Być w komisji wyborczej. Miniprzewodnik
Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania kontroluje przestrzeganie prawa wyborczego w lokalu wyborczym.
bizoon/PantherMedia

Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania kontroluje przestrzeganie prawa wyborczego w lokalu wyborczym.

• Kandydat musi mieć 18 lat (ukończone najpóźniej w dniu wyborów), a także znajdować się w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Wymagane jest obywatelstwo polskie lub któregoś z krajów Unii Europejskiej. Wykluczone są osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, który pozbawia praw publicznych, lub takie, którym prawo do głosowania odebrał wyrok Trybunału Stanu.

• Kandydatów mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz upoważnione przez nich osoby.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj