Jak Lublin współpracuje z zagranicą?
Działań na tym polu jest dużo, miasto organizuje we wrześniu m.in. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej.
Maciej Rukasz/Materiały partnera

Materiały partnera

Materiały partnera

Materiały partnera

Darek Krakowiak

Jaka jest rola samorządu w budowaniu współpracy międzynarodowej? W miastach są uczelnie, szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i kluby sportowe, a ich współpraca międzynarodowa i transgraniczna jest świetną alternatywą dla bardziej oficjalnej rządowej dyplomacji. Takie umiędzynarodowienie miasta jest ważnym czynnikiem rozwoju dla Lublina, jest również elementem procesu integracji europejskiej oraz globalizacji. Lublin buduje tego typu relacje w projektach dotyczących każdej ze sfer działalności miasta, w tym w tegorocznym Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej. Kongres odbędzie się 24 - 25 września 2018 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie. Oto kilka zagadnień dotyczących tego wydarzenia:

Jak narodził się pomysł na organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej?

Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej: Pomysł organizacji corocznych spotkań praktyków współpracy transgranicznej powstał przy okazji powoływania przez Prezydenta Miasta Lublina, Zarząd Województwa Lubelskiego oraz UNDP Polska programu Centrum Kompetencji Wschodnich. Kongres od 2012 roku tworzy nową jakość w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej i terytorialnej, m.in. poprzez budowanie środowiska osób, instytucji i organizacji, które będą się wypowiadać wspólnym głosem w kwestiach ważnych dla rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej.

Jaka jest najważniejsza rola Kongresu: czy jest instrumentem polityki miejskiej, czy też formatowany jest szerzej, jako wydarzenie międzynarodowe?

Lublin jest największym miastem Polski Wschodniej, zaś województwo, którego jest stolicą sąsiaduje bezpośrednio zarówno z Białorusią, jak i Ukrainą. Dodatkowo w 1569 roku byliśmy przez pół roku miejscem obrad Sejmu I Rzeczypospolitej, którego zwieńczeniem była Unia Lubelska. Jest to dziedzictwo, które do dzisiaj pozostało widoczne w naszej przestrzeni publicznej, jak choćby budynek Trybunału Koronnego. Z drugiej strony to dziedzictwo jest w nas samych – mieszkańcach Lublina, którzy wykorzystują otwartość na Świat jako jeden z czterech najważniejszych obszarów rozwoju zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta.

Dochodzą do tego procesy globalizacji, a więc niezbędnego do rozwoju aspektu umiędzynarodowienia miast. Do tego można wspomnieć o realnie rozwijających się procesach integracji europejskiej Ukrainy. Miasto Lublin może i powinno te procesy rozumieć i wykorzystywać zarówno w zakresie społecznym, jak i gospodarczym. Kongres z półtora tysiącem gości z całej Europy Środkowo-Wschodniej oraz różnorodnym 2-dniowym programem jest tego żywym przykładem.

Z kim i dlaczego warto utrzymywać relacje międzynarodowe? Jaka jest rola samorządu w organizowaniu tych relacji, a na ile rozwijane są one autonomicznie?

Pojęcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polityki zagranicznej Polski pojawiło się oficjalnie w Polsce dopiero około dziesięciu lat temu. Jest chyba jednak bardzo ważnym procesem, jeżeli na jego realizację corocznie są dostępne granty finansowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dla każdego miasta i regionu ta współpraca może mieć oczywiście różne znaczenie oraz kierunki, ale zazwyczaj wszystko to bierze się przede wszystkim z położenia danego miasta, gminy, regionu. Jednostki samorządu terytorialnego w 90% najbardziej współpracują ze swoimi najbliższymi sąsiadami, stąd dla Lublina najbardziej naturalnymi są inne duże miasta krajów Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności Ukrainy i Białorusi. Dla polskich miast z południa czy zachodu kraju kierunki współpracy będą zupełnie odwrotne.

Współpraca poszczególnych podmiotów miast partnerskich zazwyczaj przepływa. Współpracę może zacząć biznes, potem spotkają się lokalni politycy, a na końcu dołączą instytucje nauki i kultury. Może też być zupełnie odwrotnie – najpierw zaczną uniwersytety i domy kultury, a poprzez skoordynowanie działań urzędów miast współpracować zaczną również przedsiębiorcy. Rola urzędu miasta jest tu zatem inicjująca i koordynująca, bo kto chce ze sobą współpracować ponad granicami, to i tak zazwyczaj to robi nie czekając na błogosławieństwo lokalnej władzy. No i najważniejsze – współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego jest maksymalnie praktyczna, pozbawiona emocji charakterystycznych dla prawdziwej polityki zagranicznej państw.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj