Aleksander Wielopolski. Wszystkie jego wizerunki
Skończył dotknięty niełaską zarówno cara, z którym świadomie chciał się ułożyć, jak i rodaków. Jego biografię wykorzystuje się w polemikach na przeciwstawne sposoby.
Hr. Aleksander Wielopolski.
Muzeum Niepodległości/EAST NEWS

Hr. Aleksander Wielopolski.

TRZYNASTY ORDYNAT, ROZUMNY KONSERWATYSTA. Aleksander hrabia Wielopolski margrabia Gonzaga Myszkowski urodził się 13 marca 1803 r. Był dziedzicem mocno już uszczuplonej ordynacji pińczowskiej obejmującej żyzne ziemie południowej Kielecczyzny; oryginalny tytuł Myszkowscy uzyskali u schyłku XVI w. od papieża Klemensa VIII, a po wymarciu tego rodu w 1729 r. przeszedł on na ich krewnych, Wielopolskich, wraz z majątkami i nazwiskiem. Trzynasty ordynat odebrał bardzo staranne wykształcenie w ekskluzywnej wiedeńskiej akademii Theresianum oraz na Uniwersytecie Warszawskim i w Getyndze, gdzie w 1825 r. obronił doktorat z filozofii.

Podczas powstania listopadowego jako radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych został wysłany do Londynu, by zabiegać o poparcie rządu brytyjskiego. Ta nieudana misja przekonała go, że nie sposób liczyć na pomoc państw zachodnich, które nie mają poważniejszych interesów w Europie Środkowowschodniej i lękają się konfliktu z potężną Rosją. Od tego właśnie momentu margrabia stał się konsekwentnym rzecznikiem ugody polsko-rosyjskiej. Przez następnych kilkanaście lat zajmował się jednak głównie gospodarowaniem w swych dobrach i prowadzeniem majątkowych sporów sądowych. Jego poglądy można określić mianem rozumnego konserwatyzmu, który dopuszcza ograniczone reformy społeczne i polityczne, z zachowaniem dominującej pozycji polskiego ziemiaństwa.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj