O Polityce

Zasady publikacji komentarzy

1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem serwisu Polityka.pl oraz Regulaminem uczestnictwa w forum internetowym i przestrzegaj ich zasad.

2. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci. Ponosisz odpowiedzialność prawną za swoje wypowiedzi, które naruszają dobra osobiste innych osób. Twoje wpisy naruszające zasady komentowania i Regulaminu będą usuwane. A w szczególności te, które:

a. Zawierają groźby, treści wulgarne, obsceniczne, nienawistne, agresywne, dyskryminujące i inne tego rodzaju

b. Obrażają i deprecjonują inne osoby ze względu na ich pochodzenie, wykonywany zawód, przekonania, wyznanie,
światopogląd, wiek, płeć czy orientację seksualną

c. Dotykają prywatności innych osób, naruszają ich godność, dobra osobiste, prawa autorskie i inne dobra prawem chronione

d. Zawierają oskarżenia, które nie są podparte dowodami w postaci ustaleń prokuratury czy wyroków sądów

e. Są niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami

f. Zawierają wiadomości z prywatnymi adresami poczty elektronicznej, danymi osobowymi i teleadresowymi innych osób

g. W odniesieniu do innych uczestników dyskusji posługują się nazwiskiem, zamiast nickiem lub imieniem

h. Są „nie na temat”, tzn. nie odnoszą się do tematu artykułu/wpisu blogowego lub poruszanych w nim wątków

i. Zawierają materiały i linki reklamowe lub są „łańcuszkami szczęścia”

j. Są napisane wielkimi literami, są powtórzeniem komentarza napisanego wcześniej (zakaz floodowania), są obszernym
cytatem.

4. Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu zgłaszaj administratorowi na adres e-mail podany w Regulaminie serwisu.

Reklama
Reklama