WYDAWCA POLITYKA Spółka z o.o. S.K.A.

ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa 22
skr. pocztowa 13
Recepcja główna tel. (22) 451 61 33, 451 61 34,
tel./fax (22) 451 61 35
Adres internetowy

www.polityka.pl

E-mail polityka@polityka.pl – redakcja, wydania papierowe
cyfrowa@polityka.pl – płatne wydania cyfrowe
internet@polityka.pl – redakcja, serwis Polityka.pl

PREZES ZARZĄDU
I REDAKTOR NACZELNY
TYGODNIKA POLITYKA
Jerzy Baczyński
tel. (22) 451 60 00, tel./fax (22) 451 60 10
Członkowie Zarządu Joanna Solska
tel. (22) 451 60 37
Mariusz Janicki
Wiesław Władyka
tel. (22) 451 60 03, tel./fax (22) 451 60 10
Z-cy Redaktora Naczelnego Mariusz Janicki
Witold Pawłowski
Jacek Poprzeczko
tel. (22) 451 60 09, tel./fax (22) 451 60 10

Sekretarz Redakcji Artur Podgórski (a.podgorski@polityka.pl)
Asystent Agnieszka Mazurczyk tel. (22) 451 60 39
Redaktorzy Wydań Olga Jędrzejczak tel. (22) 451 60 22
Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska (media społecznościowe)
tel. (22) 451 60 35
Wydania specjalne Leszek Będkowski tel. (22) 451 60 15
Katarzyna Czarnecka tel. (22) 451 62 05
Jolanta Zarembina tel. (22) 451 61 40

DZIAŁY REDAKCYJNE. Recepcja tel. (22) 451 60 37,
tel./fax (22) 451 60 38
Dział Polityczny i Komentatorzy Mariusz Janicki (kierownik)
Anna Dąbrowska
Marek Henzler
Rafał Kalukin
Adam Krzemiński
Ewa Siedlecka
Sławomir Sierakowski
Adam Szostkiewicz
Wiesław Władyka
Jacek Żakowski
Dział Krajowy Jacek Kowalczyk (kierownik)
Ewa Wilk (komentator)
Martyna Bunda
Joanna Cieśla
Juliusz Ćwieluch
Edyta Gietka
Marcin Kołodziejczyk
Violetta Krasnowska
Marta Mazuś
Joanna Podgórska
Piotr Pytlakowski
Grzegorz Rzeczkowski
Ryszarda Socha
Agnieszka Sowa
Dział Ekonomiczny Paweł Tarnowski (kierownik)
Joanna Solska (z-ca kierownika)
Adam Grzeszak
Cezary Kowanda
Rafał Woś
Dział Zagraniczny Witold Pawłowski (kierownik)
Łukasz Wójcik (z-ca kierownika)
Marek Ostrowski (komentator)
Wawrzyniec Smoczyński (komentator)
Artur Domosławski
Agnieszka Mazurczyk (dokumentacja)
Jagienka Wilczak
Jędrzej Winiecki
współpraca:
Tomasz Walat (Sztokholm)
Tomasz Zalewski (Waszyngton)
Dział Kultury Bartek Chaciński (kierownik,
także sekcji Ludzie i Style)
Aneta Kyzioł (z-ca kierownika)
Mirosław Pęczak
Piotr Sarzyński
Justyna Sobolewska
Dorota Szwarcman
Janusz Wróblewski
Zdzisław Pietrasik
Dział Naukowy Edwin Bendyk (kierownik)
Marcin Rotkiewicz (z-ca kierownika)
Karol Jałochowski
Agnieszka Krzemińska
Paweł Walewski
Dział Historyczny Marian Turski
Dział Sportowy Marcin Piątek
Stali felietoniści Jan Hartman
Sławomir Mizerski
Daniel Passent
Ludwik Stomma
Stanisław Tym
Stali współpracownicy Jan Dziadul
Ryszard M. Groński
Jerzy Kleer
Wojciech Markiewicz
Tadeusz Olszański
Barbara Pietkiewicz
Dział Rozwoju Produktów Cyfrowych Joanna Chmielecka (kierownik)
Anna Dobrowolska (red. prow. wydania cyfrowe)
Przemysław Berg
Jan M. Długosz
Teresa Olszak
Tomasz Pawlak
Marek Rafałowicz
Jakub Słabicki
Biuro Obsługi Klienta: tel. (22) 451 60 06
Dział Dokumentacji Iwona Kochanowska (kierownik)
Justyna Sadowska
tel. (22) 451 61 44, tel./fax (22) 451 61 37
Dział Projektów Specjalnych Zofia Leśniewska (dyr. ds. projektów specjalnych)
tel. (22) 451 61 93

POLITYKA.PL Łukasz Lipiński (redaktor naczelny)
tel. (22) 436 73 27
Aleksandra Żelazińska (z-ca redaktora naczelnego)
Anna Kowalska
Agata Szczerbiak
Agnieszka Zagner

FISZKIPOLITYKI.PL Mariusz Herma
Agnieszka Gierczak
Aleksandra Gładka
Aleksandra Kapinos
Justyna Szklarczyk
Urszula Schwarzenberg-Czerny
e-mail: kontakt@fiszkipolityki.pl

GRAFIKA I TECHNIKA.
Recepcja
tel. (22) 451 60 11, tel./fax (22) 451 60 12
Dział Graficzny Joanna Mucho (kierownik)
Mirosław Gryń (rysunki)
Andrzej Kozak
Marek Kwiatkowski
Iwona Michniewska
Teresa Oleszczuk
Ita Piotrowska
Marek Sobczak
Adam Szymański
Tadeusz Zawadzki
Patryk Zwoliński
Tomasz Słupski
Dział Foto Wojciech Leliński (kierownik)
Anna Amarowicz
Jacek Biały
Stanisław Ciok
Tadeusz Późniak
Leszek Zych
Skład Komputerowy Zuzanna Jarzębowska
Korekta Krystyna Jaworska (kierownik)
Zofia Kozik
Agnieszka Mąka

ADMINISTRACJA I FINANSE Jadwiga Kucharczyk (dyrektor)
Ewa Cibor (główna księgowa)
Ewa Wyrzykowska (kierownik)
tel. (22) 451-60-89, tel./faks (22) 451-60-90

PRENUMERATA Infolinia: (67) 210 86 30
Monika Kaliszuk (22) 451 61 00
Zobacz warunki prenumeraty

PION WYDAWNICZY Piotr Zmelonek (dyrektor) tel. (22) 451 60 00
Anita Brzostowska (z-ca dyrektora)
tel. (22) 451 60 98
Dystrybucja Marcin Paśnicki (kierownik) tel. (22) 451 61 92
Hanna Pawlica tel. (22) 451 61 65
Monika Kaliszuk-Radźko (prenumerata)
tel. (22) 451 61 00,
451 61 15
Promocja Dominika Nowak-Kajtowska (Dział Promocji)
Janusz Fajto

tel. (22) 451 62 02
Dział IT Piotr Filipowicz (kierownik)
Michał Grzegorzewski

BIURO REKLAMY

Recepcja:
tel. (22) 451 61 36
tel./fax (22) 451 61 37
fax (22) 451 61 68
e-mail: reklama@polityka.pl
Przejdź na stronę Biura Reklamy

Izabela Kowalczyk-Dudek (dyrektor) (22) 451 61 45
Katarzyna Czuk (reklama cyfrowa)
e-mail: k.czuk@polityka.pl

COPYRIGHT Przedruki po uzyskaniu zgody Wydawcy.
Kontakt: Maciej Domagała tel. (22) 451 61 29
e-mail: m.domagala@polityka.pl

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów niezamówionych. Za treść ogłoszeń i reklam oraz postów i komentarzy na blogach redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Poleć stronę

Zamknij