WYDAWCA POLITYKA Spółka z o.o. S.K.A.

ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa 22
skr. pocztowa 13

KRS: 0000445981
NIP: 7010363179
REGON: 002169944
Wysokość kapitału zakładowego: 152 740,00 zł

Recepcja główna tel. 22 451 61 33, 451 61 34,
tel./fax 22 451 61 35

Adres internetowy

www.polityka.pl

E-mail
polityka@polityka.pl – redakcja, wydania papierowe
opinie@polityka.pl – głosy i komentarze czytelników
cyfrowa@polityka.pl – płatne wydania cyfrowe
kontakt@polityka.pl – serwis Polityka.pl

PREZES ZARZĄDU
I REDAKTOR NACZELNY
TYGODNIKA POLITYKA
Jerzy Baczyński
tel. 22 451 60 00, tel./fax 22 451 60 10
Członkowie Zarządu Joanna Solska
tel. 22 451 60 37
Mariusz Janicki
Wiesław Władyka
tel. 22 451 60 03, tel./fax 22 451 60 10
Z-cy Redaktora Naczelnego Mariusz Janicki (Pierwszy Zastępca)
Witold Pawłowski
Łukasz Lipiński (wydania cyfrowe)
tel. 22 451 60 09, tel./fax 22 451 60 10

Sekretarz Redakcji Artur Podgórski (a.podgorski@polityka.pl)
Asystent Agnieszka Mazurczyk tel. 22 451 60 39
Redaktor Wydań Olga Jędrzejczak tel. 22 451 60 22
Malwina Dziedzic (redaktor działu opinie) tel. 22 451 60 35
Media społecznościowe Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska, Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Wydania specjalne Leszek Będkowski tel. 22 451 60 15
Katarzyna Czarnecka tel. 22 451 62 05
Jolanta Zarembina tel. 22 451 61 40

DZIAŁY REDAKCYJNE. Recepcja tel. 22 451 60 37,
tel./fax 22 451 60 38
Dział Polityczny i Komentatorzy Mariusz Janicki (kierownik)
Anna Dąbrowska
Marek Henzler
Rafał Kalukin
Adam Krzemiński
Ewa Siedlecka
Sławomir Sierakowski
Adam Szostkiewicz
Wiesław Władyka
Jacek Żakowski
Dział Krajowy Jacek Kowalczyk (kierownik)
Martyna Bunda (z-ca kier.)
Ewa Wilk
Joanna Cieśla
Juliusz Ćwieluch
Edyta Gietka
Marcin Kołodziejczyk
Violetta Krasnowska
Wojciech Markiewicz
Marta Mazuś
Joanna Podgórska
Piotr Pytlakowski
Paweł Reszka
Ryszarda Socha
Agnieszka Sowa
Dział Ekonomiczny Paweł Tarnowski (kierownik)
Joanna Solska (z-ca kierownika)
Adam Grzeszak
Cezary Kowanda
Dział Zagraniczny Witold Pawłowski (kierownik)
Łukasz Wójcik (z-ca kierownika)
Marek Ostrowski (komentator)
Artur Domosławski
Jagienka Wilczak
Jędrzej Winiecki
współpraca:
Tomasz Walat (Sztokholm)
Tomasz Zalewski (Waszyngton)
Dział Kultury Bartek Chaciński (kierownik),
Aneta Kyzioł (z-ca kierownika)
Jakub Demiańczuk
Mirosław Pęczak
Piotr Sarzyński
Justyna Sobolewska
Dorota Szwarcman
Janusz Wróblewski
Dział Naukowy / Projektpulsar.pl Karol Jałochowski (kierownik)
Edwin Bendyk (komentator)
Katarzyna Czarnecka
Agnieszka Krzemińska
Marcin Rotkiewicz
Paweł Walewski
Sandra Wilk
Dział Historyczny Marian Turski
Dział Sportowy Marcin Piątek
Stali felietoniści Jan Hartman
Sławomir Mizerski
Daniel Passent
Ludwik Stomma
Stanisław Tym
Sylwia Chutnik, Grażyna Plebanek
Ryszard Koziołek
Agata Passent
Renata Lis
Marcin Wicha
Dział Dokumentacji Iwona Kochanowska (kierownik)
Justyna Sadowska
tel. 22 451 61 44, tel./fax 22 451 61 37
Dział Projektów Specjalnych Zofia Leśniewska (dyrektor)
tel. 22 451 61 93

PION CYFROWY Joanna Chmielecka (dyrektor)
Polityka.pl Łukasz Lipiński (redaktor naczelny)
tel. 22 436 73 27
Zbigniew Pendel (z-ca redaktora naczelnego)
Aleksandra Żelazińska (z-ca redaktora naczelnego)
Norbert Frątczak
Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Anna Kowalska
Agata Szczerbiak
Agnieszka Zagner
e-mail: kontakt@polityka.pl
Dział Cyfrowy Przemek Berg
Jan M. Długosz
Anna Dobrowolska
Agnieszka Gierczak
Mariusz Herma
Michał Klimko
Tomasz Pawlak
Paweł Podniesiński
Marek Rafałowicz
Wioletta Reluga
Jakub Słabicki
Biuro Obsługi Klienta: tel. (+48 22) 336 79 16, pon-pt w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: cyfrowa@polityka.pl, kontakt@fiszkipolityki.pl

GRAFIKA I TECHNIKA.
Recepcja
tel. 22 451 60 11, tel./fax 22 451 60 12
Dział Graficzny Joanna Mucho (kierownik)
Mirosław Gryń (rysunki)
Andrzej Kozak
Marek Kwiatkowski
Iwona Michniewska
Ita Piotrowska
Marek Sobczak
Adam Szymański
Tadeusz Zawadzki
Patryk Zwoliński
Dział Foto Wojciech Leliński (kierownik)
Anna Amarowicz
Jacek Biały
Stanisław Ciok
Tadeusz Późniak
Leszek Zych
Korekta Zofia Kozik (kierownik)
Krystyna Jaworska
Agnieszka Mąka

ADMINISTRACJA I FINANSE Jadwiga Kucharczyk (dyrektor)
Ewa Cibor (główna księgowa)
tel. 22 451-60-89, tel./faks 22 451-60-90

PRENUMERATA Infolinia: (67) 210 86 30
Monika Kaliszuk 22 451 61 00
Zobacz warunki prenumeraty

PION WYDAWNICZY Piotr Zmelonek (dyrektor) tel. 22 451 60 00
Anita Brzostowska (z-ca dyrektora)
tel. 22 451 60 98
Dystrybucja Marcin Paśnicki (kierownik) tel. 22 451 61 92
Hanna Pawlica tel. 22 451 61 65
tel. 22 451 61 00, 451 61 15
Promocja Dominika Nowak-Kajtowska (Dział Promocji)
tel. 22 451 62 02
Patronaty: e-mail: PR-Promocja@polityka.pl
Dział IT Piotr Filipowicz (kierownik)
Michał Grzegorzewski

BIURO REKLAMY Recepcja:
tel. 22 451 61 36
tel./fax 22 451 61 37
fax 22 451 61 68
e-mail: reklama@polityka.pl
Przejdź na stronę Biura Reklamy
Izabela Kowalczyk-Dudek (dyrektor) 22 451 61 45
Julian Sobiech (reklama cyfrowa)
e-mail: j.sobiech@polityka.pl
COPYRIGHT Przedruki po uzyskaniu zgody Wydawcy.
Kontakt: Justyna Sadowska tel. 22 451 61 50
e-mail: przedruki@polityka.pl

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów niezamówionych. Za treść ogłoszeń i reklam oraz postów i komentarzy na blogach redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Reklama