Prenumerata

Prenumerując „Politykę”, co tydzień otrzymują Państwo najważniejsze informacje o wydarzeniach politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych z kraju i ze świata.

Najkrótszy okres, na który można złożyć zamówienie to 3 miesiące, ale wysyłkę możemy rozpocząć od dowolnego numeru.

Szczegółowe informacje na temat warunków prenumeraty naszych tygodników uzyskają Państwo pod numerami:
tel. (0-22) 451 61 00, 451 61 77
faks: (0-22) 451 60 90, 451 61 64
e-mail: prenumerata@polityka.com.pl

Prenumeratę mogą Państwo opłacić:
1. Przelewem w banku lub na poczcie. Prosimy o wpłacanie odpowiednich kwot na podane niżej konto oraz o podawanie na przelewie bankowym lub pocztowym dokładnych danych imiennych i adresowych.
     POLITYKA SP, Raiffeisen Bank Polska S.A.
     18 1750 0009 0000 0000 1004 2763

2. Bezpośrednio w redakcji (ul. Słupecka 6, Warszawa)
3. W oddziałach RUCH S.A. i urzędach pocztowych na terenie całego kraju
4. Za pośrednictwem innych dystrybutorów: Kolporter S.A., Garmond Press oraz GLM Gajewski & Morawski

Uwaga! Warunki prenumeraty przez wyżej wymienione firmy mogą odbiegać od warunków prenumeraty redakcyjnej.

 

Prenumerata krajowa ekonomiczna

Cena 1 egz. Polityki w prenumeracie wynosi 5,5 zł. (poczta zwykła, krajowa)

- kwartał (13 wydań) - 71,5 zł
- pół roku (26 wydań) - 143 zł
- rok (52 wydania) - 286 zł

 

 

Prenumerata krajowa edukacyjna

Jest to specjalna oferta prenumeraty tygodnika „Polityka”, skierowana do szkół, studentów oraz nauczycieli.
Studenci i posiadacze kart EURO>26 i ISIC oraz szkoły i nauczyciele mają prawo do zniżki. 

Warunkiem otrzymania prenumeraty ze zniżką jest przesłanie do redakcji faksem lub listownie kserokopii ważnej legitymacji studenckiej lub jednej z wymienionych wyżej kart razem z kopią dowodu wpłaty.

W przypadku prenumeraty dla nauczycieli i szkół, jeżeli prenumeratorem jest osoba fizyczna, prosimy o przesłanie faksem lub listownie kserokopii ważnej legitymacji nauczycielskiej. Oferta ważna jest również dla posiadaczy międzynarodowych kart nauczycielskich ITIC. Jeżeli odbiorcą jest szkoła, prosimy o przesłanie pisemnego zamówienia z pieczątką szkoły lub podpisem dyrektora placówki.

Uwaga! Prenumeratę  edukacyjną „Polityki” ze zniżką można zamówić tylko w redakcji lub we wszystkich urzędach pocztowych na terenie kraju.

Cena 1 egz. „Polityki” w prenumeracie edukacyjnej wynosi 5 zł.

- kwartał (13 wydań) - 65 zł
- pół roku (26 wydań) - 130 zł
- rok (52 wydania) - 260 zł

 

 

Prenumerata krajowa priorytetowa

Cena 1 egzamplarza „Polityki” z dopłatą priorytetową wynosi 6 zł.

- kwartał (13 wydań) - 78 zł
- pół roku (26 wydań) - 156 zł
- rok (52 wydania) - 312 zł

 

Prenumerata zagraniczna

Najkrótszym okresem prenumeraty jest kwartał, ale wysyłkę Polityki możemy rozpocząć od dowolnego numeru.

1. Prenumeratę mogą Państwo opłacić przelewem na podane poniżej konto:
     POLITYKA SP, Raiffeisen Bank Polska S.A.
     18 1750 0009 0000 0000 1004 2763 SWIFT: RCBWPLPW
     Prosimy o podawanie na przelewie bankowym bardzo dokładnych danych adresowych!

2. Czekiem, wystawionym na: POLITYKA SP, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa


Ceny prenumeraty zagranicznej uzależnione są od kontynentu, na który prenumerata ma być wysyłana oraz od rodzaju przesyłki pocztowej.

Wpłat można dokonywać w innych walutach przeliczonych po kursie średnim NBP, z dnia wpłaty. 

 

CAŁY ŚWIAT - poczta zwykła

 • kwartał (13 wydań)
  Polityka 199 zł 

 • pół roku (26 wydań)
  Polityka 399 zł 

 • rok (52 wydania)
  Polityka 749 zł 

 

EUROPA - poczta priorytetowa

 • kwartał (13 wydań)
  Polityka  239 zł 

 • pół roku (26 wydań)
  Polityka 479 zł 

 • rok (52 wydania)
  Polityka 899 zł 

AMERYKA PŁN., AFRYKA - poczta priorytetowa

 • kwartał (13 wydań)
  Polityka 239 zł 

 • pół roku (26 wydań)
  Polityka 479 zł 

 • rok (52 wydania)
  Polityka 899 zł 

AMERYKA PŁD., AZJA - poczta priorytetowa

 • kwartał (13 wydań)
  Polityka 239 zł 

 • pół roku (26 wydań)
  Polityka 479 zł 

 • rok (52 wydania)
  Polityka 899 zł 

 

AUSTRALIA - poczta priorytetowa

 • kwartał (13 wydań)
  Polityka  239 zł 

 • pół roku (26 wydań)
  Polityka 479 zł 

 • rok (52 wydania)
  Polityka 899 zł 

Dodatkowe informacje na temat warunków prenumeraty redakcyjnej uzyskają Państwo pod telefonami:

 
tel. (0-22) 451 61 00, 451 61 77
faks: (0-22) 451 60 90 
e-mail: prenumerata@polityka.com.pl

Poleć stronę

Zamknij