Archiwum Polityki

Czy sieć jest bezpieczna?

Łącząc się z Internetem, każdy użytkownik komputera powinien uzmysłowić sobie, że oto wmieszał się w tłum obywateli wirtualnego świata. Może spotkać na swej drodze osoby życzliwe, przechodniów nastawionych obojętnie, ale także natrafić na drani.

Wirusy, czyli małe programy, które doklejają się do różnych aplikacji i przenoszą wraz z nimi, mogą wykonywać najrozmaitsze czynności – od zupełnie nieszkodliwych po bardzo wredne (kasowanie zawartości całych dysków). Globalna sieć komputerowa stała się idealnym środowiskiem dla cyfrowych epidemii. Współczesne bakcyle komputerowe podróżują z e-mailami, a po nierozważnym uruchomieniu nieznanego programu rozsyłają się samoczynnie pod wszystkie adresy znalezione w programie poczty elektronicznej.

Polityka 26.2002 (2356) z dnia 29.06.2002; Społeczeństwo; s. 84
Reklama