Archiwum Polityki

Msza dla ateisty

Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystość nadania Szkole nr 2 w Warszawie imienia prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, wielkiego przyrodnika i pedagoga, jednego z najwybitniejszych uczonych polskich pierwszej połowy XX w.

Jesteśmy zdziwieni, że uroczystość ta miała się zacząć w kościele mszą odprawioną 17 czerwca. Ateistyczne poglądy prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego są powszechnie znane, ponieważ nigdy ich nie krył i często wypowiadał prywatnie i publicznie. W swojej książce „Mój życiorys naukowy” oraz w „Pismach pedagogicznych” odnosi się krytycznie do religii, kościoła i kleru. W całym swym życiu i działalności był konsekwentnym zwolennikiem kultury świeckiej. W tej sytuacji rozpoczynanie uroczystości nadania szkole imienia tego myśliciela katolickim nabożeństwem jest sprzeniewierzeniem się jego poglądom i pamięci oraz kolejnym przykładem przywłaszczania sobie przez Kościół całej europejskiej tradycji kulturalnej.

Prof. Zbigniew Jaworowski
Prof. Zofia Kielan-Jaworowska
Prof. Andrzej Nowicki

Polityka 26.2002 (2356) z dnia 29.06.2002; Listy; s. 93
Reklama