Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Rząd nie zdołał uratować Stoczni Szczecińskiej. Minister gospodarki zapowiadał przejęcie udziałów stoczni od prywatnych właścicieli i dofinansowanie produkcji. Okazało się jednak, że zadłużenie jest znacznie wyższe, niż wynikało z pierwotnych informacji. Zaproponowano więc siedmiu bankom-wierzycielom, by umorzyły znaczną część długu. Dwa banki nie wyraziły zgody. W tej sytuacji pozostała tylko upadłość. Wniosek o upadłość nie oznacza jednak całkowitej śmierci zakładu. Ma powstać bowiem nowa spółka, która podejmie produkcję statków. Załoga wkrótce zacznie otrzymywać część zaległych wypłat. Komentarz s.13

Starodruki znów w Jagiellonce


Pod ochroną brygady antyterrorystycznej wróciła do Biblioteki Jagiellońskiej część starodruków skradzionych i wywiezionych do Niemiec. Wydała je stronie polskiej prokuratura we Frankfurcie nad Menem. Przywieziono 17 starodruków i inkunabułów, w tym XV-wieczną „Cosmographię” Ptolomeusza wycenioną na 600 tys. euro. Z biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego zginęło łącznie 59 dzieł. Według prokuratury badania daktyloskopijne i chemiczne pozwolą wykryć sprawców kradzieży. Wszystkie odzyskane dzieła po zakończeniu śledztwa będą pokazane na specjalnej wystawie.

Rada radzi radzie


Podczas posiedzenia Rady Gabinetowej prezydent Aleksander Kwaśniewski wysłuchał opinii premiera i ministrów na temat polityki kursowej i możliwości dewaluacji złotego. Prezydent postanowił spotkać się z Radą Polityki Pieniężnej, by wysłuchać racji drugiej strony sporu o politykę finansową państwa. Aleksander Kwaśniewski usiłuje mediować i oczekuje, że uda mu się doprowadzić do porozumienia między Radą Ministrów a Radą Polityki Pieniężnej.

Polityka 25.2002 (2355) z dnia 22.06.2002; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama