Archiwum Polityki

Uwagi o treści „Informacji” dotyczącej Jerzego Baczyńskiego z 15 grudnia 1982 r.

Treść dokumentu, znajdującego się w aktach rozpracowania zagranicznych struktur NSZZ Solidarność (sygn. IPN 0236/344, t. 6), jest oczywista, natomiast warto zwrócić uwagę na kilka wynikających z jego treści elementów. Informację podpisał płk Fabian Dmowski jako dyrektor Departamentu I (wywiad) MSW, a skierował ją do osób z najwyższych władz państwa oraz do kierownictwa MSW – ministra, wiceministrów, dyrektorów departamentów. Ten rozdzielnik oznacza, że sprawa miała dużą wagę polityczną, a zarazem nie była traktowana jako tajemnica operacyjna (mimo klauzuli „Tajne spec. znaczenia”). To ostatnie ma znaczenie, gdyby bowiem Baczyński pozostawał w „pozytywnym” zainteresowaniu służby wywiadu, dokument takiej treści najpewniej by nie powstał i z pewnością nie otrzymałyby go osoby nie związane z operacyjną działalnością MSW.

W dokumencie przedstawiono Jerzego Baczyńskiego w sposób jednoznaczny jako osobę związaną z kierowniczymi strukturami Solidarności na emigracji, więcej – ich aktywnego działacza. Ostatnie zdania dokumentu wskazują na żywione obawy, że Baczyński może realizować w kraju zadania zlecone mu przez przywódców struktur emigracyjnych. Przypis zamieszczony na stronie drugiej o przekazaniu materiałów dokumentujących „działalność J. Baczyńskiego przeciwko interesom PRL” do Biura Śledczego wskazuje, że najpewniej podjęło ono przeciw niemu śledztwo.

Takie potraktowanie nie może dziwić – struktury emigracyjne, m.in. Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność w Paryżu, uważane były przez władze stanu wojennego za organizatorów „akcji antypolskich” na Zachodzie, ale też – słusznie – za ośrodki wspierające podziemie w Polsce pieniędzmi, sprzętem, umożliwiające kontakty z zachodnimi organizacjami związkowymi i prasą.

Polityka 5.2008 (2639) z dnia 02.02.2008; Do i od redakcji; s. 107
Reklama