Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Józef Marek Woźniakowski (55 l.) został prezesem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jego poprzednik (Adam Tański) na stanowisku tym pracował prawie 11 lat. Woźniakowski po ukończeniu chemii w Uniwersytecie Łódzkim przez 4 lata był asystentem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej UŁ. W 1976 r. został dyrektorem okręgu ZAIKS, a następnie dyrektorem Zakładów Artystycznych ART. W latach 80. i 90. był dyrektorem i prezesem kilku przedsiębiorstw zagranicznych i spółek, w l. 1996–97 doradcą ministra spraw wewnętrznych (był nim wówczas Leszek Miller). Od 1997 r. prowadził własną firmę Doradztwa Gospodarczego w Łodzi. Ukończył kurs maklerów giełdowych. Posiada dyplom rolnika kwalifikowanego. Należy do Stowarzyszenia Ordynacka. Zasiada w kilku radach nadzorczych, m.in. w PKN Orlen i Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych.

Żonaty, córka.

Teresa Randak

(46 l.) została pierwszym wicewojewodą śląskim.

Ukończyła kierunek administracji na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Zdała także egzamin sędziowski. W administracji publicznej przepracowała 14 lat (m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie i starostwie powiatowym w Kłobucku). Tuż przed ostatnią nominacją wygrała konkurs na dyrektora wydziału prawnego i nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W latach 80. była kierownikiem wydziału organizacji ZW Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W ostatnich latach prowadziła wykłady z różnych dziedzin prawa w częstochowskich uczelniach, m.in. szkolącej ochroniarzy. Stan wolny. Hobby: turystyka.

Ponadto:

• Ambasador Eugeniusz Wyzner (były sekretarz stanu w MSZ) ponownie został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wiceprzewodniczącego Komisji Międzynarodowej Służby Cywilnej.

Polityka 46.2002 (2376) z dnia 16.11.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama