Archiwum Polityki

Jazz na marginesie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego chciałby serdecznie podziękować za życzliwy dla naszego środowiska artykuł Daniela Passenta [„Big Band Kalatówki”, POLITYKA 42]. Jazz jako muzyka wymagająca od twórców i odbiorców pewnego wtajemniczenia zostaje spychany na margines przez decydentów nie zdających sobie sprawy ze znaczenia kultury w życiu współczesnego człowieka.

Np. ostatnie decyzje władz Polskiego Radia SA i TVP SA – mediów publicznych utrzymywanych za pieniądze społeczne – wyeliminowały jazz z programów radiowych i telewizyjnych, zamykając możliwość prezentacji aktualnych dokonań i ograniczając tym samym egzystencję całego pokolenia muzyków, szczególnie młodych. Jakie to będzie miało reperkusje wtedy, gdy będziemy w społeczności europejskiej, gdzie wykształcenie i poziom intelektualny decydują o miejscu w społeczeństwie, aż przykro pomyśleć.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

Prezes Krzysztof Sadowski

 

W „Big Band Kalatówki” [POLITYKA 42] wspomina się tych, którzy nadali ton polskiemu jazzowi. Na liście zabrakło Andrzeja Trzaskowskiego.

Jerzy Duński

Montreal

Polityka 45.2002 (2375) z dnia 09.11.2002; Do i od Redakcji; s. 19
Reklama