Archiwum Polityki

Świat

Świat robi się coraz bardziej niespokojny, więc Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych szuka sposobu na utworzenie towarzystwa reasekuracyjnego dla firm ubezpieczeniowych sprzedających polisy gwarantujące wypłatę odszkodowań w przypadku katastrof i aktów terroru. To dobry pomysł. Gorzej, że KNUiFE marzy się również ustawa wprowadzająca dla wszystkich obowiązek ubezpieczania mieszkań i domów od tego rodzaju nieszczęść. Nie ma to jak wiara, że drogą nakazów i zakazów uda się nas w pełni ochronić i uszczęśliwić.

Polityka 45.2002 (2375) z dnia 09.11.2002; Gospodarka; s. 40
Reklama