Archiwum Polityki

Cytaty

Europa będzie miała swój własny system nawigacji satelitarnej. Program Galileo zainicjowany przez Unię Europejską, który będzie kosztował 3,4 mld euro, stanie się uzupełnieniem systemu GPS. System Galileo stworzy zespół 30 satelitów poruszających się nad Ziemią na wysokości 23 km i wyposażonych w zegary atomowe. Wysyłane przez nie sygnały pozwolą zlokalizować z dokładnością co do metra czy nawet centymetrów osoby lub obiekty w każdym kącie planety. Rynek zastosowań tego rodzaju systemów jest bardzo szeroki: od potrzeb wojskowych przez transport, telefonię komórkową, sektor bankowy i ubezpieczeń, po meteorologię i pomoc ofiarom katastrof żywiołowych.

Polityka 14.2002 (2344) z dnia 06.04.2002; Cytaty; s. 16
Reklama