Archiwum Polityki

Major biskup

„Biskup diecezjalny, który ukończył 75 rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności Papież podejmie decyzję” – mówi kanon 401 par. 1 kodeksu prawa kanonicznego. W tym roku już trzech polskich biskupów z tego powodu złożyło rezygnacje. Papież Jan Paweł II nie przyjął rezygnacji abp. Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego, któremu odpisał „niech z Bożą pomocą kontynuuje” i bp. Kazimierza Romaniuka, któremu służbę na stanowisku ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej przedłużył o dwa lata. Przyjął natomiast rezygnację bp. Wacława Świerzawskiego, ordynariusza diecezji sandomierskiej.

Jego następcą został ks. dr hab. Andrzej Dzięga (50 l.). Pochodzi z rodziny rolniczej. Ukończył wyższe seminarium duchowne w Siedlcach, a następnie Zaoczne Studium Pastoralne i studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Od 1989 r. jest sędzią Sądu Biskupiego w Siedlcach. W l. 1992–95 był kanclerzem kurii biskupiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (w stopniu majora). Od 1989 r. jest pracownikiem naukowym (obecnie jest profesorem KUL, kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego i drugą kadencję dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Polityka 43.2002 (2373) z dnia 26.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama