Archiwum Polityki

Inne źródło

W artykule Piotra Pytlakowskiego [„Zbrodnie bez kary”, POLITYKA 34, dot. przedawnień – red.] w zamieszczonej tam ramce „Co i kiedy się przedawnia” przedstawione zostały okresy ustania karalności określonych grup przestępstw. Jako źródło zaczerpnięcia tych informacji podano kodeks karny wykonawczy, tymczasem te kwestie reguluje kodeks karny w art. 101 i 102.

Zbigniew Stasiak,

Paprocin

Polityka 39.2002 (2369) z dnia 28.09.2002; Listy; s. 36
Reklama